โปรดเกล้าฯรองเลขาป.ป.ช.3ราย

โปรดเกล้าฯรองเลขาป.ป.ช.3ราย
19 มีนาคม 2557
4,261

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองเลขาธิการฯป.ป.ช.3รายแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร นายประหยัด พวงจำปา นายยงยุทธ มะลิทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง