แอร์พอร์ตลิงค์ช่วงพญาไท-ดอนเมืองเปิดปี58

แอร์พอร์ตลิงค์ช่วงพญาไท-ดอนเมืองเปิดปี58

แอร์พอร์ตลิงค์ช่วงพญาไท-ดอนนเมือง ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว มูลค่าลงทุนกว่า 2.7 หมื่นล้านบาท คาดเปิดบริการปี"58

นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ช่วงพญาไท- ดอนเมือง ระยะทาง 21.8 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 27,070 ล้านบาท ผ่านการศึกษารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอแล้ว จะเปิดประกวดราคาภายในปีนี้ และคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี พร้อมเปิดให้บริการในปี 2558

โครงการนี้จะก่อสร้างตามแนวเส้นทางรถไฟเดิม ตั้งแต่สถานีพญาไทถึงสถานีดอนเมือง มีจุดจอดรวม 6 สถานี ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมา ไปสนามบินดอนเมือง 45 นาที

การบริหารส่วนต่อขยายต้องรอให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) หรือแยกบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจออกมาบริหาร

สำหรับการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ในปัจจุบัน บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.ได้เพิ่มความถี่การให้บริการรถไฟฟ้าในเมืองทุก 15 นาที เป็นทุก 12 นาที ในชั่วโมงเร่งด่วน โดยนำขบวนรถไฟฟ้าด่วนมาให้บริการเป็นรถไฟฟ้าในเมือง

ส่วนจำนวนผู้ดโยสารปีนี้เฉลี่ยวันละ 55,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 12% ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารรถไฟฟ้าในเมือง 90% และเป็นผู้โดยสารรถไฟฟ้าด่วน 10% และขณะนี้กำลังเสนอกระทรวงคมนาคมจัดซื้อรถเพิ่ม 7 ขบวน วงเงิน 5,200 ล้านบาท