กรีซ ประสบกับภาวะสมองไหล

กรีซ ประสบกับภาวะสมองไหล

กรีซ ประสบกับภาวะสมองไหล ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาเดินทางไปหางานทำในประเทศอื่นๆ ของยุโรป เพื่อหลีกหนีจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ

กรีซกำลังเข้าสู่ปีที่ 4 ของวิกฤติเศรษฐกิจ ที่ทำให้ต้องรับเงินกู้ช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ถึง 2 รอบ ทำให้ต้องดำเนินมาตรการรัดเข็มขัด และส่งผลให้อัตราว่างงานในหมู่คนวัยหนุ่มสาวอายุ 18-25 ปี สูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ทำให้พวกเขาเดินทางไปหางานในต่างประเทศกันมากขึ้น

จากการศึกษาของมหาวิทยาลับมาเซโดเนีย พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีบัณฑิตจบใหม่กว่า 150,000 คน เดินทางไปหางานทำในต่างประเทศ ในจำนวนนี้ ราว 60 เปอร์เซ็นต์ ไม่คิดที่จะหางานทำในกรีซ เพราะหางานยาก และงานส่วนใหญ่ที่ต้องการนักศึกษาจบใหม่ให้ค่าจ้าง 11,500 - 19,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นระดับเงินเดือนที่ ไม่เป็นที่ดึงดูดของบัณฑิตจบใหม่ในกรีซ

ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาในกรีซเป็นห่วงว่า ภาวะสมองไหลจะส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในระยะยาว และรัฐบาลสูญเสียงบประมาณที่ลงทุนไปในภาคการศึกษาเป็นจำนวนมาก