Hightway สาย มนาลี - เลห์

Hightway สาย มนาลี - เลห์

ลาดักห์เป็นสถานที่อันน่าหลงใหล มากมายไปด้วยช่องเขาสูงชันและหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ เส้นทางจากมนาลีสู่ลาดักห์ คือ Highway ที่ตัดผ่านภูเขา

สูงสลับซับซ้อน ช่องเขาเหล่านี้เป็นที่รู้จักในภาษาท้องถิ่นว่า “La” ช่องเขาในเขตลาดักห์ รัฐจัมมู-แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย ได้ถูกอ้างว่าเป็นช่องเขาที่อยู่สูงที่สุดในโลก แม้บางข้อมูลบอกว่ายังมีถนนที่สูงกว่าอยู่ในทิเบต

ถนนทุกสายที่สร้างขึ้นบนพื้นที่สูงเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของโครงการ “Himank project of the Border Roads Organisation (BRO)” ในภูมิภาคลาดักห์ของอินเดียเหนือ โดยเริ่มการก่อสร้างต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ.1985 เป็นต้นมา

“Himank Project” เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการก่อสร้างและการบำรุงรักษาถนน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง Himank Project ได้กล่าวอ้างว่าถนนเหล่านี้เป็นถนนที่สูงที่สุดในโลก เป็นที่รู้จักกันดีคือ Khardung La และ Tanglang La

ถนนที่มีความยาว 475 กิโลเมตร และทำสถิติไต่ระดับความสูงถึง 5,359 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นความสำเร็จของรัฐบาลอินเดียที่ต้องการเชื่อมแคว้นลาดักห์ในรัฐจัมมู-แคชเมียร์ โดยไม่ต้องผ่านเส้นทางเดิมที่มีความอ่อนไหวในเรื่องสถานการณ์ความรุนแรง สายจัมมู-ศรีนาการ์-คาร์กิล-เลห์ ถนนสายนี้มีการเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1989

ระหว่างการก่อสร้างคนงานต้องทำงานท่ามกลางภูมิประเทศที่ยากลำบาก และสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง มีข้อจำกัดในการทำงานที่แสนสั้นเพียงระยะเวลา 4 เดือนในแต่ละปี เนื่องจากถนนจะถูกปิดจากหิมะที่ตกหนัก และภายใต้อุณหภูมิที่หนาวเย็น

ทุกวันนี้ถนนสายนี้จะถูกเปิดใช้ได้เพียงช่วงเวลาไม่เกิน 4 เดือนในแต่ละปี หรือบางปีที่มีหิมะตกหนักขวางเส้นทาง อาจเปิดใช้ได้เพียงสองสามเดือน และผู้ที่เดินทางบน Hightway สายมนาลี-เลห์ จะต้องผ่านช่องเขาสูงเหล่านี้

โรตัง ลา (Rohtang Pass) : ที่ระดับความสูง 13,000 ฟุต หรือ 3,978 เมตรจากระดับน้ำทะเล หากคุณเดินทางมาจากเมืองมนาลีในรัฐ Himachal Pradesh คุณจะข้ามผ่าน Rohtang Pass ถนนสายนี้จะตัดผ่าน หุบเขา Kullu ไปยังเมือง Keylong และ Lahul เข้าสู่เขตลาดักห์ เป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นในช่วงฤดูร้อน มีทั้งรถทหาร, รถบรรทุกสินค้าจำนวนมาก รวมถึงยานพาหนะของนักท่องเที่ยว แต่ต้องปิดในฤดูหนาว เนื่องจากหิมะ ด้วยเส้นทางสายนี้มีความสำคัญทางทหาร ในปี 2010 รัฐบาลอินเดียจึงได้เริ่มก่อสร้างโครงการอุโมงค์ Rohtang ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางตลอดทั้งปี ซึ่งจะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นและเร็วขึ้น

บาราลาชา ลา (Baralacha La) ที่ระดับความสูง 16,050 ฟุตหรือ 4,892 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นอีกหนึ่งช่องเขาซึ่งอยู่บนทางหลวงมนาลี-เลห์ เป็นชุมทางของถนน 3 สาย คือ ถนนจากเมืองมนาลี, เมืองเลห์ และเขต Spiti - Lahaul ทิวทัศน์ในบริเวณนี้เมื่อมองจาก Baralacha-La จะได้สัมผัสถึงความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ไต่ไปตามแนวขอบฟ้าสุดสายตา ระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรจากช่องเขาคือเส้นทางของแม่น้ำ Bhaga หรือ แม่น้ำ Chenab ซึ่งมีต้นกำเนิดจากทะเลสาบ Taal Surya ก่อเกิดธารน้ำแข็ง Chandra ขึ้นในภูมิภาคนี้

ลาชูลุง ลา (Lachulung La) ที่ระดับความสูง 16,600 ฟุต หรือ 5,059 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นช่องเขาหินสูงชันที่มีทิวทัศน์ของภูเขาเหมือนกับลูกคลื่น โดยมีเขตลาดักห์ตั้งอยู่ด้านล่าง Lachulung La ตั้งอยู่บนทางหลวง มนาลี-เลห์ มีระยะห่างประมาณ 54 กิโลเมตรจากเมือง Sarchu และ 24 กิโลเมตรจากเมือง Pang แต่เนื่องจากระดับความสูงของช่องเขานี้ทำให้นักเดินทางต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ออกซิเจนเบาบาง หากสภาพร่างกายยังไม่ผ่านการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ อาจเกิดอาการของโรคแพ้ความสูงได้

ทังลัง ลา (Tanglang La) ที่ระดับความสูง 17,582 ฟุต หรือ 5,359 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ของชนเผ่าเร่ร่อน Changpa ที่ต้อนฝูงแกะและแพะของพวกเขาโยกย้ายถิ่น เพื่อค้นหาทุ่งหญ้าใหม่ๆ Taglang La บางครั้งถูกกล่าวอ้างว่าสูงเป็นอันดับสองของโลกรองจาก Khardung La