VISTEC ชวนร่วมงาน 'VISTEC Bangkok Roadshow 2023'

VISTEC ชวนร่วมงาน 'VISTEC Bangkok Roadshow 2023'

สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ขนทัพหลักสูตร พร้อมกิจกรรม และงานเสวนา มารวมไว้ในงาน "VISTEC Bangkok Roadshow 2023" มาพบกันได้ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ ปตท. สำนักงานใหญ่

สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมงาน "VISTEC Bangkok Roadshow 2023" วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 และบริเวณโถงกลางชั้น 1 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

  • หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างละเอียดของทั้ง 4 สำนักวิชาฯ และทุนการศึกษาของสถาบันฯ
  • พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์และนิสิตปัจจุบัน
  • บูธผลงานวิจัยจาก 4 สำนักวิชาฯ
  • งานเปิดตัวบริษัท Startup ของสถาบันวิทยสิริเมธี 

VISTEC x VISUP : Igniting the Deeptech Revolution 

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ของงานที่ไม่ควรพลาด นั่นก็คือ VISTEC x VISUP : Igniting the Deeptech Revolution ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และบริษัท วิสอัพ จำกัด (VISUP) ที่จัดตั้งโดย VISTEC มีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะงานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ผ่านการจัดตั้งและลงทุนในลักษณะวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ช่วยขับเคลื่อน ผลักดัน และสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นที่เกิดจากงานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย ทั้งงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ การดูแลสุขภาพ นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ และพลังงาน เป็นต้น

VISTEC ชวนร่วมงาน 'VISTEC Bangkok Roadshow 2023'

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี และประธานกรรมการบริษัท วิสอัพ จำกัด และศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี

นอกจากนี้ เตรียมพบกับวิสาหกิจเริ่มต้นและโครงการที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ที่จะขนกันมาขึ้นเวทีและจัดแสดงผลงานให้ทุกคนได้รับชมการสาธิตและทดลองใช้งานกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด, บริษัท เซนส์ เอไอ จำกัด และบริษัท คลีนเทค แอนด์ บียอนด์ จำกัด เป็นต้น

มาร่วมก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับสถาบันวิทยสิริเมธีและบริษัท วิสอัพ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ปตท. และโถงอาคาร 1-2 สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สำรองที่นั่งผ่านการสแกน QR Code หรือ คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก VISUP หรือ อีเมล 

สำหรับงาน VISTEC Bangkok Roadshow 2023 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย คลิกที่นี่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก และ เว็บไซต์