TIHTA ผนึก NEO เปิดงาน 'Asia International Hemp Expo and Forum 2023'

TIHTA ผนึก NEO เปิดงาน 'Asia International Hemp Expo and Forum 2023'

TIHTA ผนึก NEO เปิดงาน "Asia International Hemp Expo and Forum 2023" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พ.ย. 66 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดเม็ดเงินสะพัดในงาน 8,000 ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 10,000 คน

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย หรือ TIHTA ผนึกกำลัง บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ NEO เปิดงาน Asia International Hemp Expo and Forum 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในงานมีการจัดแสดงสินค้า นวัตกรรม พร้อมเปิดเวทีสัมมนาและเจรจาธุรกิจกัญชงระดับนานาชาติ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมกัญชงของเอเชีย ผลักดัน อุตสาหกรรมกัญชงไทย ให้เติบโตด้วยแนวคิด "Growing Hemp Industries Together" สู่พืชเศรษฐกิจแห่งความยั่งยืน โดยคาดว่างานนี้จะสร้างมูลค่าเงินภายในงานสูงถึง 8,000 ล้านบาท และมีผู้เข้าชมงานมากถึง 10,000 คน ตลอดการจัดงาน 4 วันเต็ม 

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย เปิดเผยว่า ในนามสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ในปี 2566 สมาคมฯ ได้เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมในหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และด้านการตลาดที่สร้างความตื่นตัวทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสินค้าและบริการในกลุ่มสีเขียวขยายตัวเพิ่มขึ้น คาดว่ามีมูลค่าสูงถึง 16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2040 โดยพืช กัญชง ใน อุตสาหกรรมสีเขียว อาทิ วัตถุดิบเส้นใยหรือไฟเบอร์ ถูกนำมาพัฒนาในลักษณะของวัสดุทดแทน ช่วยลดเรื่องการใช้พลังงาน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ของการสร้างวัสดุน้ำหนักเบาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันมีความเหนียว ทนทาน สามารถต่อยอดเป็นวัสดุคอมโพสิตจากธรรมชาติ (Natural-Fibre Composites : NFC) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ได้ ทำให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนตามเทรนด์เศรษฐกิจของโลกจากนโยบายร่วมในระดับสากลที่เน้นเรื่อง Sustainable Development Goals หรือการมุ่งสู่ความยั่งยืนทางทรัพยากรและธุรกิจ

TIHTA ผนึก NEO เปิดงาน \'Asia International Hemp Expo and Forum 2023\'

นายพรชัย กล่าวต่อไปว่า ขณะที่ด้านสุขภาพมีการเติบโตในอัตราเร่งอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะ 5 ปี ถัดไปนับจากนี้ โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจ Healthcare ที่ขยายตัว สอดรับการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศที่ก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มที่มีอาการป่วยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ การนอน ปวดเมื่อย เครียด วิตกกังวล เป็นต้น โดยกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับกว่า 21 ล้านคน และทั่วโลกมากถึง 2,000 ล้านคน มูลค่าตลาดกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพการนอนทั่วโลกในปี 2567 คาดว่า มีแนวโน้มเติบโตถึง 585,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสารสำคัญ CBD และ THC มีคุณสมบัติในการนำมาใช้ได้ตรงและเห็นผล จึงเกิดการพัฒนาในการนำมาใช้รักษาและใช้ในรูปแบบอาหารเสริมมากขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมสุขภาพ ทำให้ประเมินได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตและเป็นโอกาสอย่างยิ่งของประเทศไทย 

TIHTA ผนึก NEO เปิดงาน \'Asia International Hemp Expo and Forum 2023\'

"ผมมองว่า อุตสาหกรรมกัญชง ยังมีโอกาสอีกมากจากการปรับตัวของหลากหลายอุตสาหกรรม ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะโอกาสเหล่านี้ก็มาพร้อมความท้าทายเช่นกัน ซึ่งอุตสาหกรรมกัญชงในแต่ละประเทศ ยังคงมีโจทย์ความท้าทายที่แตกต่างกัน สำหรับภาพรวมของประเทศไทยถือว่ามีความแข็งแรงในศักยภาพด้านการผลิต การพัฒนาที่ต่อเนื่อง กฎระเบียบที่เปิดกว้างมากกว่าหลายๆ ประเทศในภูมิภาค และจากระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทาง สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ได้เชื่อมโยงพันธมิตรหลายๆ ประเทศชี้ให้เห็นว่า ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง กัญชง ของภูมิภาคเอเชียได้ เพียงแต่ต้องมีการสร้างมาตรฐาน คุณภาพ ความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมกัญชงไทยและเติบโตได้ในเวทีโลก" 

นายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) กล่าวว่า Asia International Hemp Expo and Forum 2023 ในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้ อุตสาหกรรมกัญชงไทย เติบโตด้วยมาตรฐานไปพร้อมกันกับเวทีโลกในภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ โดยเพิ่มพื้นที่การจัดงานมากกว่า 30% จากปีก่อน รองรับการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน กัญชง ในระดับอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำใน 14 กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องใน Application ด้านต่างๆ ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมพัฒนาสู่การทำการตลาด รวมถึงความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตของภูมิภาค

TIHTA ผนึก NEO เปิดงาน \'Asia International Hemp Expo and Forum 2023\'
สำหรับไฮไลต์ในงาน ได้จัดให้มีส่วนการแสดงพิเศษ "Hemp for Living" ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบกัญชง เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยงานดีไซน์จากนักออกแบบระดับชาติ การเปิดเวทีจับคู่พันธมิตรการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การจัดสัมมนาระดับชาติที่รวมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงกัญชงกว่า 40 คน จาก 15 ประเทศ ร่วมวงเสวนาในหัวข้อที่สำคัญภายใต้แนวคิด Hemp For Change บริบทของกัญชงในการปรับและเปลี่ยน เพื่อโอกาสสำหรับชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า พร้อมด้วยการส่งเสริมรูปแบบเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG

ทั้งนี้ การจัดงาน Asia International Hemp Expo & Forum 2023 จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะเป็นการจัดงานที่ครบครันที่สุดของอุตสาหกรรมกัญชงในภูมิภาคเอเชีย และด้วยงานนี้เป็นงานที่บรรจุในปฏิทินงานแสดงสินค้าของโลกที่นักอุตสาหกรรมวางแผนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมและเจรจาหาวัตถุดิบ และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยคาดว่าจะมีผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมชมงานทั่วโลกกว่า 80 ชาติทั่วโลก หรือประมาณ 10,000 คน และสร้างมูลค่าเงินภายในงานสูงถึง 8,000 ล้านบาท 

TIHTA ผนึก NEO เปิดงาน \'Asia International Hemp Expo and Forum 2023\' TIHTA ผนึก NEO เปิดงาน \'Asia International Hemp Expo and Forum 2023\' TIHTA ผนึก NEO เปิดงาน \'Asia International Hemp Expo and Forum 2023\'