ชวนร่วมงานเสวนา 'ประกันแบบไหน คนไทยถูกใจและยั่งยืน' วันที่ 23 ก.ย. 66

ชวนร่วมงานเสวนา 'ประกันแบบไหน คนไทยถูกใจและยั่งยืน' วันที่ 23 ก.ย. 66

เปิดทุกมุมมองเกี่ยวกับประกันสุขภาพ ในงานเสวนา "ประกันแบบไหน คนไทยถูกใจและยั่งยืน" วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

เนื่องด้วยแนวโน้มด้านสุขภาพของประเทศไทยและหลายๆ ประเทศทั่วโลก เริ่มเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แบบเต็มตัว ทำให้ทิศทางของ ระบบประกันสุขภาพ ทั้งที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุดังกล่าว ซึ่งจะมาพร้อมปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ตลอดจนปัญหาการเข้าถึงการรักษาของคนไทยที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ในฐานะบริษัทผู้วิจัยและผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพ ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยและตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ การเข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงได้ร่วมกันจัดงานการประชุมเสวนาในหัวข้อ "ประกันแบบไหน คนไทยถูกใจและยั่งยืน" โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ในระบบสุขภาพในประเทศไทย พร้อมพูดคุย รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และหาแนวทางร่วมกันของทุกภาคส่วน พร้อมต่อยอดพัฒนาให้ระบบประกันสุขภาพของคนไทย สามารถรองรับแนวโน้มด้านสุขภาพในอนาคต ช่วยลดปัญหาอื่นๆ เช่น การเข้าถึงการรักษาของคนไทยให้ดี ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

ภายในงานเสวนาพบกับหัวข้อ และวิทยากรที่น่าสนใจ ดังนี้

  • สถานการณ์สุขภาพของคนไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
  • เรียนรู้แบบประกันสุขภาพของภาคเอกชน เลือกอย่างไรให้ตรงใจ? โดย นพ.วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
  • ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนคือทางออกของระบบประกันสุขภาพ? โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี / รชตะ อุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง / นพ.วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม

ผู้ที่สนใจ ติดตามรับชมได้ผ่านเฟซบุ๊ก bangkokbiznews และ nationweekend หรือยูทูบ bangkokbiznewsthailand