ยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Business Circle หนุนการเติบโตแก่ทายาทรุ่นใหม่

ยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Business Circle หนุนการเติบโตแก่ทายาทรุ่นใหม่

ยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Business Circle มุ่งสนับสนุนการเติบโตของทายาทรุ่นใหม่ในการบริหารธุรกิจครอบครัว

12 กันยายน 2566 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Business Circle อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้แก่ทายาทธุรกิจครอบครัว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานสัมมนาแบบเอกซ์คลูซิฟเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจ พร้อมโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระดับภูมิภาคผ่านกิจกรรม Networking รวมไปถึงบริการโซลูชันทางการเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจากธนาคารยูโอบี

ธุรกิจครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและการจ้างงาน โดยร้อยละ 57 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยทั้งหมดเป็นธุรกิจครอบครัว และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมร้อยละ 43 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งหมด

นอกจากนี้ ธุรกิจไทยมีความสนใจในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศเพื่อต่อยอดการเติบโต โดยรายงาน UOB Business Outlook Study 2023 (SME and Large Enterprises) พบว่า 9 ใน 10 ของธุรกิจให้ความสนใจมองหาโอกาสขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยมีแรงจูงใจที่ชัดเจน ได้แก่ การเพิ่มรายได้ แสวงหากำไร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ทั้งนี้ สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย รวมถึงจีนเป็นจุดหมายหลักที่ธุรกิจไทยต้องการขยายตลาดไปมากที่สุด และกว่า 1 ใน 3 สนใจจะขยายธุรกิจไปนอกภูมิภาคเอเชีย

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารยูโอบี เข้าใจถึงความมุ่งมั่นของทายาทรุ่นใหม่ที่ต้องการให้ธุรกิจครอบครัวโตไปข้างหน้า เพราะธนาคารฯ เติบโตจากรากฐานของการเป็นผู้ประกอบการและมีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น โครงการ Business Circle ในไทยถือเป็นการนำความชำนาญของธนาคารฯ ในฐานะธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค ที่มีรากฐานที่หยั่งลึกในประเทศไทยมาสนับสนุนธุรกิจ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดอุปสรรคและเติมเต็มความต้องการทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเติบโตทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ธนาคารพร้อมอยู่เคียงข้างธุรกิจในทุกๆ ก้าวของการเดินทางเพื่อผลักดันให้เกิดการขยายธุรกิจไปข้างหน้า

ยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Business Circle หนุนการเติบโตแก่ทายาทรุ่นใหม่

ผู้เข้าร่วมโครงการ Business Circle จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนาแบบเอกซ์คลูซิฟเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจ และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและอุปสรรคที่ธุรกิจต้องเผชิญ อาทิ กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และแนวทางในการนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ธนาคารยังมีแผนที่จะจัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปดูงานทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำองค์กรที่หลากหลายสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต 

โครงการ Business Circle เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2562 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเชื่อมต่อ ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ ภายในภูมิภาคอาเซียนไปสู่การสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสทางธุรกิจ โครงการนี้ขับเคลื่อนด้วยสามหัวข้อหลักที่จะช่วยผลักดันธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้า ได้แก่ การเชื่อมโยง, การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และความยั่งยืน สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม ทักษะในการบริหารองค์กร และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจจากผู้บริหารและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้โครงการ Business Circle เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการสร้างคอนเนกชันกับสมาชิกข้ามอุตสาหกรรม ข้ามพรมแดน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกด้วยกันในทุกประเทศหลักที่ธนาคารยูโอบีดำเนินธุรกิจ 

ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจและทายาทธุรกิจรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ในทุกประเทศที่ ธนาคารยูโอบี ดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ธนาคารยูโอบีมีแผนจะเปิดตัวโครงการนี้ ในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียต่อไปในอนาคต

ยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Business Circle หนุนการเติบโตแก่ทายาทรุ่นใหม่ ยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Business Circle หนุนการเติบโตแก่ทายาทรุ่นใหม่