PRINC จับมือ Monsoon Wind Power จัดตั้ง Healthcare Services ที่สปป.ลาว

PRINC จับมือ Monsoon Wind Power จัดตั้ง Healthcare Services ที่สปป.ลาว

PRINC จับมือ Monsoon Wind Power จัดตั้ง Healthcare Services ที่สปป.ลาว พร้อมแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งหน่วยบริการรับส่งต่อทางการแพทย์ ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอนซูน (Monsoon Wind Farm) เมืองดากจึง แขวงเซกอง สปป.ลาว ระหว่างบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด ในเครือบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC รวมถึงบริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ณ โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สาธิต วิทยากร ประธานกรรมการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล และนพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ได้แก่ นายภราไดย สืบมา ประธานกรรมการ บริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด, นายวรมน ขำขนิษฐ์ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ บริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด, นายณัฐ หุตานุวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามและร่วมเป็นสักขีพยาน

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล กล่าวว่า PRINC ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลคน ชุมชน และสังคม ภายใต้ปณิธานองค์กร สร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เฉกเช่นเดียวกับเป้าหมายของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon Wind Farm ที่ร่วมสร้างการเข้าถึง พลังงานสะอาด บนฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด พร้อมขยายการดูแลรักษาส่งต่อไปในพื้นที่โครงการฯ ควบคู่กับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบนิเวศด้าน เฮลท์แคร์ ของ เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ อาทิ โครงการ "ล้มLook" ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ดูแลผู้สูงอายุ พลัดตกหกล้ม และการดูแลรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านระบบโทรเวชกรรม หรือเทเลเมดิซีน เพื่อมีส่วนในการร่วมดูแล คน ชุมชน และสังคมในพื้นที่ห่างไกล และพร้อมแสวงหาโอกาสการเติบโตร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นบนฐานการดำเนินธุรกิจที่ความยั่งยืนต่อไป

นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ารับบริการที่ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด มีสัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการจาก สปป.ลาว และกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 30 ความร่วมมือครั้งนี้ PRINC พร้อมเชื่อมโยงโรงพยาบาลเครือข่ายในสปป.ลาว และเตรียมการระบบการขนส่งผู้ป่วยทุกช่องทางรองรับระบบส่งต่อกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก่อนส่งเข้ามารับการรักษาการแพทย์เฉพาะทางยังบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด อีกด้วย

PRINC จับมือ Monsoon Wind Power จัดตั้ง Healthcare Services ที่สปป.ลาว

ณัฐ หุตานุวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ได้กล่าวว่า เชื่อมั่นในบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด ที่เป็นโรงพยาบาลของจังหวัดและภาคอีสานตอนล่าง พร้อมให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน แม้ว่าพื้นที่ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะตั้งอยู่บริเวณขอบชายแดน สปป.ลาว ติดกับฝั่งของเวียดนาม แต่การเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในโครงการฯ รวมทั้งประชาชนพื้นที่โดยรอบ ล้วนเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ สำหรับ Monsoon Wind Farm เป็นโครงการสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานลม 600 เมกะวัตต์ และส่งกระแสไฟฟ้าพลังงานสูง 500 กิโลวัตต์ บนพื้นที่ประมาณ 4 แสนไร่ ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกในสปป.ลาว และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมข้ามพรมแดนแห่งแรกในเอเชีย ที่มีขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปีพ.ศ. 2568 ซึ่งมีชุมชนประมาณ 600 ครอบครัว และพนักงานกว่า 2,000 คน ในช่วงก่อสร้าง ถือว่าเป็นโครงการพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการใช้ พลังงานสะอาด ในราคาที่เข้าถึงได้ และยังส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยรอบในทุกมิติบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งหน่วยบริการรับส่งต่อทางการแพทย์ ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon Wind Farm เมืองดากจึง แขวงเซกอง สปป.ลาว ณ โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก กรุงเทพฯ มีคณะผู้บริหาร บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล ได้แก่ ดร.สาธิต วิทยากร ประธานกรรมการ, นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ, นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน, นางสาวอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน, นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด, นายกรพัชร์ เรืองฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด (Monsoon Wind Power Company Limited) ได้แก่ นางสาวภราไดย สืบมา ประธานกรรมการ, นายวรมน ขำขนิษฐ์ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ, นายณัฐ หุตานุวัตร กรรมมการผู้จัดการ, นายเชาวฤทธิ์ ขันชัยภูมิ Area Director พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้