บีไอจี และ อาปิโก ไฮเทค ลงนาม Carbon Accounting Platform ในการใช้ Climate Technology

บีไอจี และ อาปิโก ไฮเทค ลงนาม Carbon Accounting Platform ในการใช้ Climate Technology

บีไอจี และ อาปิโก ไฮเทค ลงนามความร่วมมือ Carbon Accounting Platform ในการใช้ Climate Technology มอนิเตอร์การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

25 กรกฎาคม 2566 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยลงนามความร่วมมือกับบีไอจี ผู้นำทางด้าน Climate Technology ในการใช้ Carbon Account Platform เพื่อการสังเกต และวางแผนการผลิตเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบ Digital Platform ที่ บีไอจี พัฒนาขึ้น

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี และเย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างบีไอจี และอาปิโก ไฮเทค จะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันประยุกต์นวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศมุ่งสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutralilty) ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 

ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี กล่าวว่า บีไอจี เป็นบริษัทในเครือแอร์โปรดักส์ จากสหรัฐอเมริกา มุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนในไทย โดยบีไอจีเดินหน้าผลักดันนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Climate Technology ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย บีไอจีในฐานะผู้ริเริ่มในการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) สำหรับภาคอุตสาหกรรมในไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ในการนำเอา Carbon Accounting Platform รูปแบบ Digital Platform ที่ทางบีไอจีพัฒนาขึ้นมาใช้กับลูกค้าซึ่งจะช่วยให้การวางแผนกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและยังสามารถตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนฯ จากการผลิตเพื่อนำไปวางแผนการลดการปลดปล่อยในอนาคตเป็นการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรม

เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติม อาปิโก ไฮเทค เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกที่มุ่งมั่นเรื่องความมีประสิทธิภาพคล่องตัว รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการร่วมมือกับบีไอจีนั้น นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมในการใช้ Digital Platform มาสร้างมาตรฐานใหม่ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานแบบ Real-time และบริหารจัดการการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมให้ทันต่อแผนการผลิตในอนาคตของอาปิโกฯ อีกทั้งยังมี Carbon Accounting Platform ที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตและวางแผนลดในอนาคตเพื่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ร่วมกัน ซึ่งจะต่อยอดในเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

บีไอจี และ อาปิโก ไฮเทค ลงนาม Carbon Accounting Platform ในการใช้ Climate Technology บีไอจี และ อาปิโก ไฮเทค ลงนาม Carbon Accounting Platform ในการใช้ Climate Technology