วัยเริ่มทำงานก็ฝันถึงเงินหลักล้านได้ ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.พรินซิเพิล

วัยเริ่มทำงานก็ฝันถึงเงินหลักล้านได้ ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.พรินซิเพิล

คนวัย First Jobber ที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นาน ก็สามารถมีเงินหลักล้านได้ ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.พรินซิเพิล ที่พร้อมจะมาแชร์เทคนิคดีๆ ให้แก่นักลงทุนหน้าใหม่ ได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่ออนาคตที่มั่นคง

รู้หรือไม่? คนวัยเริ่มทำงานก็สามารถฝันถึงเงินเก็บหลักล้านได้ ด้วยการเลือกสะสมเงินกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ง่ายและใช้เงินลงทุนต่อเดือนไม่มาก ทั้งยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีกด้วย (สัดส่วนที่จะเพิ่มเป็นไปตามนโยบายที่นายจ้างกำหนด) ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวแบบต่อเนื่อง อาจไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว แต่เงินจะมีการงอกเงย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล มีเทคนิคดีๆ มาฝากนักลงทุนวัย First Jobber ทุกคน ดังต่อไปนี้

เทคนิค 1 ได้เงินเดือนเพิ่มก็ควรเพิ่มเงินสะสมให้มากขึ้น

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือ นายพริน อายุ 25 ปี เป็นมนุษย์ออฟฟิศที่เริ่มทำงานได้ 1 ปี และวางเป้าไว้ว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี ฐานเงินเดือนปัจจุบันคือ 20,000 บาท โดยมีอัตราการเพิ่มของเงินเดือนที่ 3% ต่อปี ในช่วงแรกของการฝาก "เงินสะสม" เข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เลือกอัตราเงินสะสมที่ 2-3% จนทำงานไปอีกสักระยะเริ่มมีเงินเดือนที่มากขึ้น ก็อาจขยับอัตราเงินสะสมเป็น 5% และ 7-10% และหากเพิ่มอัตราสะสมมากขึ้นก็จะยิ่งได้เงินสมทบจากนายจ้างมากขึ้น อีกทั้งเงินสะสมที่มากขึ้นก็เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากขึ้น

วัยเริ่มทำงานก็ฝันถึงเงินหลักล้านได้ ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.พรินซิเพิล

เทคนิค 2 เลือกแผนการลงทุน ให้เหมาะกับช่วงอายุ

ในช่วงแรกๆ ของการลงทุน คนวัยเริ่มทำงานคือวัยที่ได้เปรียบในการออม และลงทุนมากที่สุด เพราะอยู่ในช่วงวัยที่ยังไม่มีภาระรับผิดชอบมาก อาจจะยังไม่แต่งงาน ไม่มีลูก หรือยังไม่มีสินทรัพย์ราคาแพงให้ต้องผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน อาทิ บ้าน คอนโด รถ เป็นต้น รวมถึงยังมีเวลาและกำลังในการหารายได้อีกนาน จึงสามารถเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ที่จะลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงๆ หรือเลือกนโยบายการลงทุนที่เสี่ยงสูงขึ้นได้ เพื่อให้เงินได้เติบโตในช่วงแรก แล้วจึงค่อยๆ ลดความเสี่ยงของสินทรัพย์ลง เมื่อเข้าสู่วัยใกล้เกษียณ แต่หากเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของ บลจ. พรินซิเพิล มีแผนการลงทุน Target Date Fund ที่มีผู้จัดการกองทุนช่วยดูแลพอร์ตให้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงานไปจนถึงเกษียณ โดยปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ

วัยเริ่มทำงานก็ฝันถึงเงินหลักล้านได้ ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.พรินซิเพิล เทคนิค 3 หมั่นตรวจสอบพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ว่าแผนการลงทุนยังตอบโจทย์ชีวิตหลังเกษียณหรือไม่?

ควรตรวจสอบว่าแผนการลงทุนที่เลือกได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไร ความเสี่ยงเหมาะกับเราไหม เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการลงทุนที่เลือกนั้นจะตอบโจทย์ชีวิตหลังเกษียณได้จริงๆ เพื่อให้หมดทุกข้อกังวลสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เลือกแผนกองทุน พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (Principal Target Date Retirement Fund)

วัยเริ่มทำงานก็ฝันถึงเงินหลักล้านได้ ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.พรินซิเพิล

4 กลยุทธ์สำหรับการลงทุน มีดังต่อไปนี้

  1. การคัดเลือกประเภทของสินทรัพย์ (Asset Class Selection) เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี ช่วยสร้างรายได้สม่ำเสมอในระยะยาว
  2. การปรับกลยุทธ์การลงทุนตามสภาวะตลาด (Tactical Asset Allocation) Fund Manager จะคอยปรับกลยุทธ์ให้ โดยผู้ลงทุนไม่ต้องติดตามสถานการณ์ตลาดเอง
  3. การปรับพอร์ตการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation) สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงในวัยเริ่มทำงาน แล้วค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเมื่อใกล้วัยเกษียณ
  4. การสร้างวินัยการลงทุนด้วยเทคนิค Rebalancing Portfolio ปรับสัดส่วนการลงทุนให้สมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้สมาชิกมีความเสี่ยงเกินกว่าที่รับได้

เงินหลักล้านที่เคยวาดฝันไว้ หากอยากให้มันเป็นจริง ต้องมีระเบียบวินัยในการออม แต่หากเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล ก็หมดกังวล เพราะถ้าเลือกแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (Principal Target Date Retirement Fund) ทางผู้จัดการกองทุนจะเป็นคนคอยดูแลพอร์ตการลงทุนให้เอง

หมายเหตุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สามารถดูข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมได้ที่ Principal สนใจจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก หรือติดต่อได้ที่เว็บไซต์ Principal หรือโทร 02-686-9500 กด 2

วัยเริ่มทำงานก็ฝันถึงเงินหลักล้านได้ ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.พรินซิเพิล