สมอ. มอบใบอนุญาต มอก. "สารสกัดจากกัญชง" ให้แก่ ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย)

สมอ. มอบใบอนุญาต มอก. "สารสกัดจากกัญชง" ให้แก่ ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. มอบใบอนุญาต มอก. "สารสกัดจากกัญชง" ให้แก่ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

28 มีนาคม 2566 นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "สารสกัดจากกัญชง" ที่มีปริมาณแคนนาบิไดออล รวมไม่น้อยกว่า 80% โดยมวล มอก. 3173 - 2564 ให้แก่ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายวิธวินท์ วิทยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ เป็นผู้รับมอบ   

ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีมอบใบอนุญาต เลขาธิการ สมอ. ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ข่าวข้นคนข่าว"  ช่องเนชั่นทีวี 22 เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการมาตรฐานกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของ สมอ. ด้วย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบดังกล่าว ณ ห้องประชุม 200 สมอ.

สมอ. มอบใบอนุญาต มอก. "สารสกัดจากกัญชง" ให้แก่ ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) สมอ. มอบใบอนุญาต มอก. "สารสกัดจากกัญชง" ให้แก่ ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย)