"หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ" ของ BGRIM น่าสนใจอย่างไร?

"หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ" ของ BGRIM น่าสนใจอย่างไร?

ทำความรู้จัก "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ" ของ BGRIM อีกหนึ่งโอกาสลงทุนรับผลตอบแทน 5 ปีแรก 5.75% ต่อปี เตรียมเปิดจองซื้อ 28 - 30 มี.ค. 66 ผ่าน 6 สถาบันการเงิน

ในบรรดาทางเลือกที่หลากหลายในการลงทุน "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ" หรือ Perpetual Bond เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และควรทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจกันไว้

ในอดีต เมื่อพูดถึงหุ้นกู้ประเภทนี้ ผู้ลงทุนทั่วๆ ไปจะยังไม่ค่อยมั่นใจว่าควรลงทุนดีหรือไม่ เพราะชื่อแบบยาวๆ ที่ว่า "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ" ดูมีเงื่อนไขที่ซับซ้อน

แต่ในปัจจุบันนี้ ผู้ลงทุนมีความเข้าใจมากขึ้นแล้ว และความเข้าใจนี่เองที่ค่อยๆ ไปสลายความกลัว ทำให้ผู้ลงทุนหันมาสนใจหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มากขึ้น เพราะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วๆ ไปในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือที่เท่าๆ กัน 

ก่อนที่จะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มาทำความรู้จัก บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้กันก่อน

"หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ" ของ BGRIM น่าสนใจอย่างไร?

BGRIM เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่โดดเด่นในด้านการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ เป็นบริษัทในกลุ่ม บี.กริม ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานถึง 145 ปี โดยล่าสุดเมื่อต้นปี 2566 นี้ ได้ประกาศยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 3,338 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2565 เป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 จากการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นด้าน พลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 25% ในปัจจุบัน เป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 50% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทฯ และมีเป้าหมาย EBITDA มากกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี ด้วย EBITDA margin ในระดับ 35% 

การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน) ในครั้งนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกที่ 5.75% ต่อปี หลังจากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี โดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ขณะนั้นเป็นฐาน แล้วบวกส่วนเพิ่มคงที่ (Initial Credit Spread) 3.58% ต่อปี และส่วนเพิ่มตามระยะเวลา (Step-up coupon) อีก 0.25% ต่อปี ไปจนถึง 2% ต่อปี 

อันดับเครดิตของ BGRIM จัดโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 อยู่ที่ระดับ "A" แนวโน้ม "คงที่" ส่วนอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อยู่ที่ "BBB+" ซึ่งอยู่ในระดับ Investment Grade หรือระดับที่สามารถลงทุนได้

คาดว่าจะเสนอขายช่วงวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2566 ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร

"หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ" ของ BGRIM น่าสนใจอย่างไร?

เนื่องจาก "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ" ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือเท่าๆ กัน จึงมีลักษณะเฉพาะที่ผู้ลงทุนต้องเข้าใจและยอมรับ ดังนี้

 1. หากผู้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มีการชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้น ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้อื่นๆ ที่ไม่นับเป็นส่วนของทุน แล้ว (แต่ได้รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อาจได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืนทั้งหมดหรือได้รับเพียงบางส่วน หรืออาจไม่ได้รับเลย
 2. ผู้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สามารถเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดเวลา โดยดอกเบี้ยงวดที่ถูกเลื่อนจะถูกสะสมไปจ่ายในงวดถัดไป แต่ไม่มีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนบนดอกเบี้ยค้างชำระ อย่างไรก็ตาม หากเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ บริษัทฯ ก็จะไม่สามารถประกาศหรือจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญได้
 3. หากผู้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้หรือเจ้าหนี้อื่น จะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ (ไม่มี cross default) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ คืนเงินต้น และต้องถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ต่อไปจนกว่าบริษัทฯ จะเลิกกิจการหรือใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
 4. BGRIM สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ เป็นต้นไป ซึ่งคือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2571 ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิในการไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ก็จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน แต่หากนำเงินที่ได้คืนมานี้ไปลงทุนต่อ อาจมีโอกาสได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เดิม (Reinvestment risk)
 5. แม้ว่าผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถขายระหว่างทางในตลาดรองได้ โดยติดต่อกับธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ แต่การขายก็มีโอกาสขาดทุนหรืออาจจะขายไม่ได้ในทันที ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ณ ขณะนั้น

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสูง และสามารถลงทุนระยาวได้มากกว่า 5 ปี 

"หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ" ของ BGRIM น่าสนใจอย่างไร?

ผู้ลงทุนบุคคลทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยติดต่อกับสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่งนี้ได้เลย

 • ธนาคารกรุงเทพ (โทร.1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking)  
 • ธนาคารกรุงไทย (โทร. 02-111-1111)  
 • ธนาคารกสิกรไทย (โทร 02-888-8888 กด 819) 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (โทร. 02-777-6784) ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (โทร. 02-626-7777) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (โทร. 02-165-5555) 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BGRIM ได้ที่เฟซบุ๊ก B.GrimmPowerPCL