"Bitkub Academy Blockathon Boot Camp" ค่ายอบรม 3 หลักสูตร ยุคดิจิทัลดิสรัปชัน

"Bitkub Academy Blockathon Boot Camp" ค่ายอบรม 3 หลักสูตร ยุคดิจิทัลดิสรัปชัน

"Bitkub Academy Blockathon Boot Camp" ค่ายอบรมที่ช่วยเสริมทักษะให้ก้าวทันโลกในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน โดยประกอบไปด้วย 3 หลักสูตรเข้มข้น ที่มี 3 เทคโนโลยีเป็นแกนหลักโครงการอย่าง Blockchain, Business และ Technology

เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จํากัด อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ผู้ดำเนินการ Bitkub Academy ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้จับมือกับพาร์ตเนอร์คนสำคัญมากมาย อาทิ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, บริษัท คริปโตมายด์ แอสเซท จำกัด, บริษัท แอพแมน จำกัด, บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด และ BitToon DAO Co., Ltd. เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม Bitkub Academy Blockathon Boot Camp ในธีม Boost The Future Together!

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมมากว่า 120 คนทั่วประเทศ ทั้งนี้ Bitkub Academy ได้ทำการคัดเลือกเหลือเพียง 50 คน เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะผ่าน 3 หลักสูตรสุดเข้มข้น ที่มี 3 เทคโนโลยีแห่งยุคเป็นแกนหลักของโครงการ ได้แก่ Blockchain, Business และ Technology 


 

บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาและวงการซึ่งเดินทางมาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อาทิ นายวรภัทร ชวนะนิกุล Chief Financial Officer, and Chief Strategy Officer จาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งบรรยายในหัวข้อ "ภาพรวมการตลาดของ Food & Beverage Industry & Marketing", นายจิรภาส ศิริบัญชาวรรณ Product & Community Marketing จากบริษัท คริปโตมายด์ แอสเซท จำกัด ซึ่งบรรยายในหัวข้อ "Product & Community Marketing", นายอมฤต ฟรานเซน Chief Business Development Officer & Co-Founder จาก บริษัท แอพแมน จำกัด ซึ่งบรรยายในหัวข้อ "E-KYC Technology", นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งบรรยายในหัวข้อ "KUB Chain Ecosystem", นางสาวเนาวรัตน์ ธรรมสวยดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งบรรยายในหัวข้อ "Trends in Start Up Investment : What do Investors Look for?" และนายพงศกร สุตันตยาวลี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ซึ่งบรรยายในหัวข้อ "Road to Blockchain Business" เป็นต้น 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมแล้ว ทางบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ยังเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ ต่อยอดไอเดีย การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอในที่สาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ทุกคนนำสิ่งที่ได้จากการอบรมตลอด 4 วัน มาต่อยอดไอเดียและกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ "How can Blockchain be Integrated in the Food & Beverage Business?" หรือการสร้างสรรค์แผนธุรกิจสำหรับอาหารและเครื่องดื่มโดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำมาแข่งขัน Business Idea Pitching แบบกลุ่ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 กลุ่ม โดยประกอบไปด้วยกลุ่มละ 5 คน และมีเหล่าวิทยากรที่ร่วมบรรยายเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน
 

กลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้นำเสนอโปรเจกต์ "FarmDai Blockchain-Enabled Food Marketplace" ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคล่วงหน้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถปลูกหรือสร้างผลผลิตได้ตามความต้องการของตลาด และแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด ซึ่งเป็นสาเหตุของราคาสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำ 

กลุ่มที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาชิกในกลุ่มได้นำเสนอโปรเจกต์ "Platform Web3.0 สำหรับการจองร้านอาหาร" โดยมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาแก้ไขปัญหาความยุ่งยากของลูกค้าในการค้นหาร้านอาหารที่ต้องการ จองร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการโอนกรรมสิทธิ์การจองให้บุคคลอื่นแบบถูกต้องและโปร่งใส 

กลุ่มที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้นำเสนอโปรเจกต์ "Supply Chain" ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาตรวจสอบความคุ้มค่าของสินค้าและการบริการ ทั้งนี้ ทั้ง 3 กลุ่ม จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญ Bitkub Coin (KUB) จากการสนับสนุนของบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด, เหรียญ GuildFi (GF) จาก บริษัท คริปโตมายด์ แอสเซท จำกัด และ NFT จาก บริษัท BitToon DAO Co., Ltd. นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรในรูปแบบ NFT Certificate พร้อมทั้งโอกาสในการฝึกงานกับ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด รวมไปถึงบริษัทสปอนเซอร์และพาร์ตเนอร์ภายในงานด้วย

"Bitkub Academy Blockathon Boot Camp" ค่ายอบรม 3 หลักสูตร ยุคดิจิทัลดิสรัปชัน

นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด เปิดเผยว่า ค่ายอบรม Bitkub Academy Blockathon Boot Camp เป็นค่ายอบรมใหญ่ครั้งแรกของ บิทคับ อะคาเดมี ที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้น้องๆ ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล การทำการตลาดในยุคปัจจุบัน การสร้างสตาร์ทอัพ ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมกับการทำงานในอนาคตและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลดิสรัปชันอย่างแท้จริง ขอขอบคุณพาร์ตเนอร์ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บิทคับ อะคาเดมี จะมุ่งมั่นเดินหน้าให้ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์โครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป

"Bitkub Academy Blockathon Boot Camp" ค่ายอบรม 3 หลักสูตร ยุคดิจิทัลดิสรัปชัน

นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและมอบโอกาสให้เยาวชนไทย ผมเชื่อว่ากิจกรรมการแข่งขัน Bitkub Blockathon Boot Camp คือก้าวแรกที่สำคัญสำหรับหลายๆ คนที่มีความตั้งใจอยากริเริ่มเส้นทางในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน และ Web 3.0 โครงการดังกล่าวทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการสร้างสิ่งใหม่ๆ แก่ประเทศและโลก ทั้งนี้ บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี พร้อมต่อยอดโครงการดังกล่าวโดยจะรับน้องๆ ที่สนใจเข้าฝึกงาน มาฝึกปฏิบัติจริงในบริษัทของเรา

"Bitkub Academy Blockathon Boot Camp" ค่ายอบรม 3 หลักสูตร ยุคดิจิทัลดิสรัปชัน

นายวรภัทร ชวนะนิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์จาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ได้กล่าวเสริมว่า ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมไปถึงเยาวชนไทยที่ทันเหตุการณ์และมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างโปรไฟล์ที่ดีสำหรับการสร้างเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนในวงการบล็อกเชน ทางเราได้รับฟังการนำเสนอไอเดียและกลยุทธ์ของหลากหลายกลุ่มในกิจกรรมครั้งนี้ และเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนให้กลยุทธ์การเจาะตลาดของเรามีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตัดสินใจนำโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ มาประยุกต์เป็นโครงสร้างไอเดียของตัวเอง พร้อมทั้งยังเสริมสร้างอีกหลากหลายองค์ประกอบที่น่าสนใจและมีความล้ำสมัย

ติดตามกิจกรรมต่างๆ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จาก บิทคับ อะคาเดมี ผ่านทาง Facebook : Bitkub Academy และเว็บไซต์ bitkubacademy