เครือซีพี ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสาร การประชุม APEC 2022

เครือซีพี ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสาร การประชุม APEC 2022

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2565 ของไทย

ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมเอเปค 2565 หรือAPEC 2022 Thailand ทาง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พร้อมทั้งบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเสนอข้อมูลวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด Making Today a Better Tomorrow สอดรับนโยบายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-based, Circular และ Green Economy เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนแก่ประเทศไทย ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์