อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ

เกาะติดเช็คอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอดพุ่ง 3,282 ราย จับตา ชลบุรี ขอนแก่น สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร นนทบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และนครปฐม

 

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 19 เม.ย. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัปเดต 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 

รายงานวันนี้ ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 18 เมษายน 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ

19/04/2565 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ชลบุรี ขอนแก่น สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร นนทบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และนครปฐม

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ

ฉีดวัคซีนโควิด จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 18 เม.ย. 2565)

รวม 131,707,883 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 18 เมษายน 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 17,642 โดส

เข็มที่ 1 : 3,337 ราย

เข็มที่ 2 : 2,733 ราย

เข็มที่ 3 : 11,572 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,011,444 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 50,678,940 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 25,017,499 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 16,891 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,840,409 ราย

หายป่วยแล้ว 1,670,866 ราย

เสียชีวิตสะสม 5,437 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,063,844 ราย

หายป่วยแล้ว 3,839,360 ราย

เสียชีวิตสะสม 27,135 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 เมษายน 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 131,707,883 โดส

----------------------------

วันที่ 18 เมษายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 3,337 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 2,733 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 11,572 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 505,209,437 ราย

อาการรุนแรง 42,012 ราย

รักษาหายแล้ว 456,669,732 ราย

เสียชีวิต 6,224,758 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยสะสมสูงสุด (ย้อนหลัง 7 วัน)

1. เกาหลีใต้ จำนวน 928,897 ราย

2. ฝรั่งเศส จำนวน 817,967 ราย

3. เยอรมนี จำนวน 685,710 ราย

4. อิตาลี จำนวน 409,510 ราย

5. ญี่ปุ่น จำนวน 334,688 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 8 จำนวน 141,081 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ

สธ. คาดการณ์แนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น หลังสงกรานต์ 2-4 สัปดาห์ ร่วมกันดูแลตนเองให้ปลอดจากการติดเชื้อ ปฏิบัติ 2 U คือ Universal Prevention และ Universal Vaccination

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทยขณะนี้ผู้ติดเชื้อทั้งจากการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และ ATK ลดลง แต่แนวโน้มผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต มีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อจำนวนมากช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนสงกรานต์ ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป มีโรคเรื้อรังประจำตัว ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม หลังสงกรานต์จึงยังต้องรณรงค์ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้ 80% และเร่งฉีดวัควีนให้เด็กนักเรียนก่อนเปิดเทอมหรือเริ่มเปิดเทอม

นอกจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป 2-4 สัปดาห์ เพราะมีโอกาสเกิดคลัสเตอร์ต่างๆ ได้ ภาพรวมผู้ติดเชื้อ ป่วยหนักและเสียชีวิต ยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งหากมีการป้องกันควบคุมที่ดี หลังสงกรานต์จะมีผู้ติดเชื้อลดลง การแพร่ไปสู่กลุ่ม 607 จะลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ แนะนำการป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังกลุ่มเสี่ยงสูง 3 มาตรการ คือ 1.หลังเดินทางกลับจากสงกรานต์หรือรวมกลุ่มทำกิจกรรม ให้สังเกตอาการตนเอง 5 - 7 วัน หากมีอาการป่วย เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก การรับรสและกลิ่นไม่ดี ให้ตรวจ ATK 2.หลีกเลี่ยงการพบกับคนจำนวนมาก หากต้องพบผู้อื่นให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน และ 3.ทำงานที่บ้าน (Work From Home) 5-7 วัน ร่วมกับการดูแลตนเองให้ปลอดจากการติดเชื้อ และมาตรการ 2U คือ Universal Prevention ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา และ Universal Vaccination ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม จะช่วยให้หลังสงกรานต์ปลอดภัย ไม่มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้น

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,282 จับตา ชลบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ