"คุณภาพอากาศวันนี้" เตือน 11 จังหวัด "ฝุ่น PM 2.5" มีค่าเกินมาตรฐาน

"คุณภาพอากาศวันนี้" เตือน 11 จังหวัด "ฝุ่น PM 2.5" มีค่าเกินมาตรฐาน

รายงานคุณภาพอากาศวันนี้ อ้างอิงจากแอปฯ RGUARD (อากาศ) "คุณภาพอากาศวันนี้" เตือน 11 จังหวัด "ฝุ่น PM 2.5" มีค่าเกินมาตรฐาน สภาพอากาศแย่สุด แนะลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

 

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.65 รายงาน คุณภาพอากาศวันนี้ อ้างอิงจากแอปฯ RGUARD (อากาศ) ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปรากฏว่า "คุณภาพอากาศ" หลายจังหวัดทั้งใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ค่อนข้างแย่มากๆ ซึ่งค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับสีส้ม และสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากข้อมูล ณ เวลา 07.01 น. ปรากฏว่ามี 11 จังหวัด "ฝุ่น PM 2.5" มีค่าเกินมาตรฐาน

"คุณภาพอากาศวันนี้" เตือน 11 จังหวัด "ฝุ่น PM 2.5" มีค่าเกินมาตรฐาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

11 จังหวัดที่ "ฝุ่น PM 2.5" มีค่าเกินมาตรฐาน ที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับสีแดง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ ประกอบด้วย

"คุณภาพอากาศวันนี้" เตือน 11 จังหวัด "ฝุ่น PM 2.5" มีค่าเกินมาตรฐาน "คุณภาพอากาศวันนี้" เตือน 11 จังหวัด "ฝุ่น PM 2.5" มีค่าเกินมาตรฐาน

ส่วนจังหวัดที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับสีส้ม หมายถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ขณะที่ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

 

 

ข้อมูลจากแอปฯ RGUARD ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ