บุรีรัมย์สืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย เทศกาลสงกรานต์ 2565

วัดกลาง (พระอารามหลวง) บุรีรัมย์ จัดสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่วนทรายจากการก่อเจดีย์ทราบ ทางวัดจะนำไปใช้ประโยชน์ ในงานก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุ และอาคารสถานที่ต่าง ๆภายในวัดต่อไป

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 ที่บริเวณลานโพธิ์ ด้านทิศเหนือ พระอุโบสถ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ต่างช่วยกันนำทรายกองใหญ่มาเตรียมพร้อมสำหรับจัดงานสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2565 เพื่อก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดกลาง(พระอารามหลวง) การสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ โดยมีชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ มาช่วยกันก่อเจดีย์ทรายในรูปทรงต่าง ๆ ทั้งทรงระฆังคว่ำ รูปย่อมุม และทำการตกแต่ง ประดับประดาด้วยดอกไม้และธิวธงให้สวยงาม โดยทางวัดจะเปิด เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มาร่วมก่อเจดีย์ทรายได้ตั้งแต่ 12-15 เม.ย. 65

ทั้งนี้ การขนทรายเข้าวัดและการก่อเจดีย์ทรายนั้น ตามความเชื่อว่าเป็นการคืนทรายให้กับวัด เนื่องจากตลอดทั้งปี ชาวพุทธจะเข้าวัดทำบุญ และเมื่อออกมาจากวัด จะมีทรายติดเท้าออกมา ดังนั้นเมื่อถึงวันเนาก่อนวันสงกรานต์ ชาวพุทธก็จะพากันนำทรายไปคืนให้กับวัดเพื่อเป็นการตอบแทน ส่วนการก่อเจดีย์ทรายนั้น ชาวพุทธเชื่อว่าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนทรายที่เหลือจากการก่อเจดีย์ทราย ทางวัดจะได้นำไปใช้ในงานก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุ และอาคารสถานที่ต่าง ๆภายในวัดต่อไป

พร้อมกันนี้ ทางวัดยังได้เปิดให้ประชาชน ร่วมปิดทองหลวงพ่อโต พระพุทธรุปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดกลาง(พระอารามหลวง) ทำบุญพระประจำวันเกิด กิจกรรมย้อนยุคงานวัด ตักไข่ปลา ชิงโชค ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน หนังกลางแปลง และยังได้มีการประดับประดาดวงไฟต่างๆโดยรอบบริเวณวัดไว้อย่างสวยงามอีกด้วย ซึ่งในวันที่ 13 เม.ย. 65 ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะได้ร่วมกับส่วนราชการ และชุมชนทั้ง 18 ชุมชน จัดงานประเพณีสงกรานต์ และสมโภชน์ศาลพระหลักเมืองประจำปี 2565 ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ถวายผ้าป่าชุมชน ส่วนในวันที่ 15 เม.ย.65 จะมีพิธีบวงสรวงศาลพระหลักเมือง ซึ่งจะมีนางรำจากชุมชนต่างๆ มาร่วมรำบวงสรวงด้วย