พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า "เหนือ-อีสาน" อากาศเย็นในตอนเช้า - ภาคใต้ ฝนหนักบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า "เหนือ-อีสาน" อากาศเย็นในตอนเช้า - ภาคใต้ ฝนหนักบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ประเทศไทยตอนบน อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน "เหนือ-อีสาน" อากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค

รายงานสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า จาก "กรมอุตุนิยมวิทยา" ระบุ "พยากรณ์อากาศ" ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2565 - 13 เมษายน 2565 คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. 65 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. 65 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า "เหนือ-อีสาน" อากาศเย็นในตอนเช้า - ภาคใต้ ฝนหนักบางแห่ง

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ยังให้รายละเอียด "พยากรณ์อากาศ" ถึงข้อควรระวัง ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2565 - 13 เมษายน 2565 ระบุว่า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตลอดช่วง ส่วนในวันที่ 7 เม.ย. 65 ประชาชนบริเวณภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค ตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-38 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. 65 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-40 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า "เหนือ-อีสาน" อากาศเย็นในตอนเช้า - ภาคใต้ ฝนหนักบางแห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีเมฆบางส่วน ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. 65 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า "เหนือ-อีสาน" อากาศเย็นในตอนเช้า - ภาคใต้ ฝนหนักบางแห่ง

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. 65 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. 65 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก

ในวันที่ 7 - 8 เม.ย. 65 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเล ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. 65 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ในวันที่ 7 เม.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในวันที่ 8 – 13 เม.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า "เหนือ-อีสาน" อากาศเย็นในตอนเช้า - ภาคใต้ ฝนหนักบางแห่ง

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ในวันที่ 7 เม.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในวันที่ 8 - 13 เม.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. 65 ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส