หมอยง เผยเปิดรับอาสาสมัครเด็ก 5-11 ปี ศึกษา "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" เข็มกระตุ้น

หมอยง เผยเปิดรับอาสาสมัครเด็ก 5-11 ปี ศึกษา "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" เข็มกระตุ้น

"หมอยง" เผยเปิดรับสมัครอาสาสมัครเด็ก 5-11 ปี "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" เข็มกระตุ้น หลังได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ศึกษาภูมิคุ้มกัน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก  Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด 19 วัคซีน ในเด็ก

ยง ภู่วรวรรณ 6 เมษายน 2556

รับสมัครอาสาสมัครเด็ก 5-11 ปี "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" เข็มกระตุ้น

การระบาด "โอมิครอน" พบเด็กติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก เด็กมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนในการป้องกันความรุนแรงของโรค ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะไม่สูงมาก ไม่เพียงพอในการป้องกัน การติดเชื้อ ควรจะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน mRNA เพื่อกระตุ้นให้ภูมิสูงขึ้นและอยู่นาน การกระตุ้นควรกระตุ้นห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 1 เดือน

ทางศูนย์ฯมีโครงการศึกษาวิจัยวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม จะมีการขอตรวจภูมิต้านทานก่อนและหลังการฉีดวัคซีน โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3 )

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • อายุ 5-11 ปี
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

ยินดีเข้าร่วมโครงการเพื่อ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (Pfizer) เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่3)

การศึกษานี้จะขอตรวจภูมิต้านทานทั้งระบบ T และ B cell ก่อนการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 และหลังการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 2 ครั้ง ในการมาตรวจครั้งที่ 2 ทางศูนย์ฯ ยินดีให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง ผลการตรวจจะแจ้งให้ทราบเฉพาะรายบุคคล และยินดีให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ

ผู้ปกครองท่านใด มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

คลิก ลงทะเบียนร่วมศึกษาภูมิต้านทานวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11ปี