"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,274 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,746 ล่าสุดตายอีก 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,274 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,746 ล่าสุดตายอีก 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อใหม่เพิ่ม 1,274 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,746 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 162 ราย

"โควิดวันนี้" 6 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,274 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,746 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 162 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" 6 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,274 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR)

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 71 ราย สะสม 5,188 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,509 ราย 

2. CLUSTER บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 11 ราย

3. CLUSTER บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 119 ราย

4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 51 ราย

5. บุคลากรทางการแพทย์ 31 ราย

6. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 7 ราย ดังนี้
    6.1 กทม. 1 ราย
    6.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย
    6.3 จังหวัดชุมพร 1 ราย
    6.4 จังหวัดตราด 1 ราย
    6.5 จังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย
    6.6 จังหวัดบึงกาฬ 1 ราย
    6.7 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    7.1 ในครอบครัว 235 ราย
    7.2 จากสถานที่ทำงาน 78 ราย 
    7.3 บุคคลใกล้ชิด 63 ราย 
    7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 31 ราย 

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 696 ราย

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,274 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,746 ล่าสุดตายอีก 2

 

 

ณ วันที่ 6 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 960,086 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,474 คน (อัตราป่วย 257.69 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 2 ราย (0.21 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.21 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 8 ราย (0.83 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,909,617 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,054 คน (อัตราป่วย 107.56 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 6 ราย (0.31 ต่อแสนประชากร) , ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (0.31 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 4 ราย (0.21 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 143,488 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 275,968 คน รวม 419,456 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 3,429 คน  (อัตราป่วย 817.49 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 12 ราย (2.86 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 8 ราย (1.91 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 9 ราย (2.15 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 5 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2565 , รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 , รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2565 และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 5 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2565 , รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564 , รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2564 , รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 , รายที่ห้าไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 41 ปี , รายที่สองอายุ 50 ปี) รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 , รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่ 3 จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว 

1. เลิกงานไม่สังสรรค์ 
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19) และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting)

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,274 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,746 ล่าสุดตายอีก 2

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี