"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม ATK 9,654 ราย บุคลากรฯ 42 ดับเพิ่ม 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม ATK 9,654 ราย บุคลากรฯ 42 ดับเพิ่ม 2

"โควิดวันนี้" (1 เม.ย.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,352 ราย ไม่รวม ATK อีก 8,302 ราย แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์ 42 ราย และมีรายงานเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

"โควิดวันนี้" (1 เม.ย.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,352 ราย ไม่รวม ATK อีก 8,302 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 144 ราย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 28,379 ราย ตาย 92 ราย ATK อีก 22,331 ราย

- อัปเดต "ยอดโควิดล่าสุด" วันนี้ 31 มี.ค. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

- ดราม่า ยอดโควิด-19 วันนี้ ตกลงควบคุมโรค หรือ ควบคุมเลข?

 

"โควิดวันนี้" 1 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,352 ราย ไม่รวม ATK อีก 8,302 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

 

1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 69 ราย สะสม 4,696 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,437 ราย

2.คลัสเตอร์ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด อ.เมืองชลบุรี 11 ราย สะสม 90 ราย

3.คลัสเตอร์ บริษัท เอจีซีออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 34 ราย

4.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 33 ราย

5.บุคลากรทางการแพทย์ 42 ราย

6.ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 3 ราย ประกอบด้วย กทม. 1 ราย , กาญจนบุรี 1 ราย และฉะเชิงเทรา 1 ราย

7.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

  • ในครอบครัว 335 ราย
  • จากสถานที่ทำงาน 74 ราย
  • บุคคลใกล้ชิด 79 ราย
  • ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

8.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 58 ราย

9.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 642 ราย

 

ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 943,958 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 385 คน (อัตราป่วย 40.79 ต่อแสนประชากร) ไม่มีรายงานเสียชีวิต ไม่มีรายงานใส่ท่อหายใจ และไม่มีรายงานปอดอักเสบ

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,906,303 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 379 คน (อัตราป่วย 19.88 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 ราย (0.05 ต่อแสนประชากร) , ใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.16 ต่อแสนประชากร), ไม่มีรายงานปอดอักเสบ

 

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 140,105 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 282,665 คน รวม 422,770 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 588 คน (อัตราป่วย 139.08 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 1 ราย (0.24 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.71 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 1 ราย (0.24 ต่อแสนประชากร)

 

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 6 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 , รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 , รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564, และอีกสามรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน) , ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

 

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 73 ปี, รายที่สองอายุ 90 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 , รายที่สองไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

 

1.ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

2.เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปาะบาง เสี่ยงค่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3.ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4.สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม ATK 9,654 ราย บุคลากรฯ 42 ดับเพิ่ม 2

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี