10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปีของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65 The People สื่อรุ่นใหม่ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องราวของ “คน” แบบเจาะลึกในทุกแง่มุมจนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคลผู้ที่มีบทบาทในการเปลียนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต ได้จัดงานมอบรางวัล The People Awards 2022 (TPPA2022) งานประกาศรางวัลที่มอบให้คนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเปลียนแปลงสังคมด้วยตัวเอง เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:00 - 16:30 น. ณ คริสตัล บ็อกซ์ (Crystal Box) ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort) แยกราชประสงค์ พร้อมถ่ายทอดบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์

The People Awards 2022 เป็นรางวัลแห่งปีของสื่อออนไลน์ The People ที่มอบให้กับ ‘คน’ จำนวน 10 คน ผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้มีธีมคือ ‘คนเปลี่ยนโลก’ ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้พรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น เพราะ The People มีความเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้จากทักษะและสิ่งที่ทำอยู่ในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องระดับโลก แต่หากมีความตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้ว ทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ในแบบของตัวเอง

งานประกาศรางวัลครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ผู้นำด้านเทคโนโลยีในการสร้างอนาคตแบบดิจิทั ลที่สมบูรณ์แบบให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการ และทำกิจกรรมทางการเงินทุกประเภท เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้ นกับสังคม

คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People กล่าวถึงภาพรวมของงานมอบรางวัล The People Awards 2022 ว่า “รางวลั The People Awards มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2022 นับจากที่เราก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People มานานกว่า 3 ปี ในฐานะสื่อใหม่ที่เน้นการเล่าเรื่องของคน เพราะเราเชื่อมั่นว่าคนคือผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนโลกใบนี้เรา
เรียนรู้เรื่องราวของคน เพื่อค้นหาแง่มุมต่างๆ ในการมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจ ความคดิสร้างสรรค์ นวัตกรรม การมองโลกในแง่ดีบนพื้นฐานความเป็นจริง การข้ามผ่านดิสรัปชั่น หรือแม้กระทั่งความหลากหลาย และความยุติธรรม การเกิดขึ้นของรางวัล The People Awards จึงมีขึ้นเพื่อให้สอดรับกับพันธกจิของเรา ในการนำเสนอเรื่องราวของคนที่เป็นต้นแบบนั่นเอง ในแง่นี้รางวัลจึงมิได้เป็นเพียงเรื่องของการเชิดชูเกียรติเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นธารของเรื่องราวดีๆ สำหรับทุกคนที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอีกด้วย”

งาน The People Awards 2022 ในปีนี้ได้เชิญคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ และตัวแทนจากกองบรรณาธิการของ The People รวมทั้งหมด จำนวน 8 ท่าน เพื่อให้การตัดสินรางวัลมีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อความเคลื่อนไหว ครอบคลุมรอบด้านทุกความแตกต่างหลากหลาย และผลกระทบต่อสังคมในทุกมิติ โดนคณะกรรมการของงาน The People Awards 2022 ได้แก่

1. คุณจักรพงษ์ คงมาลัย : Managing Director บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด (Moonshot Digital)

2. ดร. เจษฎา ศาลาทอง : อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ : รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

4. ดร. ชล บุนนาค : หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

5. คุณณัฐพล ม่วงทำ : เจ้าของเพจ การตลาดวันละตอน ที่ปรึกษาด้าน Marketing และ Data-Driven / อาจารย์พิเศษวิชา Data-Driven Communication

6. คุณนำชัย ชีววิวรรธน์ : นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. คุณยุทธนา บุญอ้อม : ผู้บริหารบริษัทจัดงานแสดงดนตรี ที่คร่ำหวอดวงการบันเทิงมากว่า 20 ปี

8. คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ : บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People

ภายในงานมีเวทีเสวนาในประเด็น "ผู้คนจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นจากวันนี้ได้อย่างไร" ซึ่งมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในด้านต่าง ๆ มาเป็นผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณเอิร์น-อุกฤษ อุณหเลขกะ CEO  และผู้ก่อตั้ง Ricult (รีคัลท์) กิจการเพื่อสังคมด้านการเกษตร, คุณไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ CEO และผู้ก่อตั้ง StartDee สตาร์อัพด้านการศึกษา, คุณโอม-ปัณฑพล ประสารราชกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเพลง จีนส์แล็ป (Gene Lab) ในเครือ GMM Grammy และดำเนินรายการโดย คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ประกาศข่าวจาก Nation TV

งาน The People Awards 2022 มีเกณฑ์การคัดเลือกคนโดยมีขอบเขตการพิจารณารางวัลจากความโดดเด่นในแต่ละสาขาอาชีพ ซึ่งวัดจากผลงาน และการกระทำที่เกี่ยวข้องกับทักษะในสายงาน ความตั้งใจ และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการใช้ทักษะในสายงาน ทั้งการเคลื่อนไหว การขับเคลื่อนผลักดัน การทำกิจกรรม การออกมาความคิดเห็นหรือแสดงจุดยืน ที่สำคัญคือความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากขับเคลื่อนประเด็นนั้นๆ 

ขั้นตอนการคัดเลือกในรอบแรก ทางคณะกรรมการใช้วิธีการเสนอรายชื่อคนที่น่าสนใจ แล้วทำการลงคะแนน เพื่อให้ได้คนที่เข้าเกณฑ์จำนวน 100 คน ก่อนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความโดดเด่นที่สุดจำนวน 10 คน เป็นบุคคลแห่งปีของ The People Awards 2022 โดย People of the year จำนวน 10 คนในปีนี้ได้แก่

1.  iLaw : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ที่มีส่วนสำคัญในการล่ารายชื่อและผลักดันให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญ

10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

2. มูลนิธิเส้นด้าย : กลุ่มอาสาสมัครที่สละเวลาและกำลังมาช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19

10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

3. SPACETH.CO : ทีมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่คิด

10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

4. คุณสถณี อาชวานันทกุล : นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ นักเขียนและผู้บริหาร "ป่าสาละ" บริษัทที่ผลักดันธุรกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทย

10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

5. รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเจ้าของเว็บไซต์เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย (Thailand Clean Air Network / CAN)

10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

6. ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร : หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ที่ไม่ทำให้ประชาชนต้องตื่นตระหนก

10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

7. คุณรังสิมันต์ โรม : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคก้าวไกล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค และเป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ในหัวข้อ 'ป่ารอยต่อ' 'ตั๋วช้าง' และ 'ค้ามนุษย์โรฮิงญา' ซึ่งเป็นการเปิดประเด็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกในประเทศไทยให้ผู้คนได้กลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่ง

10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

8. คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล : ผู้กำกับภาพยนตร์ Memoria ที่คว้ารางวัล Jury Prize
จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 2021 ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังมีส่วนขับเคลื่อนเพื่อให้ศิลปินสามารถแสดงออกทางศิลปะได้อย่างอิสระมาอย่างต่อเนื่อง

10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

9. คุณพงศกร แปยอ : นักกีฬาวีลแชทีมชาติไทยวีลแชร์เรซซิ่ง ผู้ได้ 3 เหรียญทอง ในพาราลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020 ผู้สร้างชื่อเสียง สร้างความสุข และรอยยิ้มให้คนไทย และเป็นหนึ่งในคนที่พิสูจน์ว่าทุกคนต่างมีศักยภาพที่เท่าเทียมกัน

10 คนแห่งปี เสียงของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

10. คุณลลิษา มโนบาล : แร็ปเปอร์ นักร้อง และนักเต้นชาวไทย สมาชิกของวงแบล็กพิงก์ (Blackpink) เกิร์ลกรุปเกาหลีใต้ สังกัดวายจีเอนเตอร์เทนเมนต์ (YG Entertainment) ที่สร้างชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลก

โดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลแห่งปี ของ The People Awards 2022 อย่างคุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า "ขอขอบคุณทางทีมงาน The People แล้วก็คณะกรรมการที่ให้เกียรติแล้วก็เห็นค่าในสิ่งที่ผมทำ แล้วก็หวังว่าสิ่งนี้จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำหนัง หรือว่าคนทำศิลปะอื่นๆ ในการสู้ เพื่อการลดกรอบและไม่สร้างกรอบให้กับตัวเอง เพื่อแสดงออกอย่างอิสระในการพูด ตามสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เพราะผมรู้สึกว่าจุดประสงค์ของศิลปะคือต้องไม่รับใช้ใคร ไม่อยู่ใต้ใคร และต้องไม่อยู่ใต้ agenda ใด นอกจากการค้นหาทดลอง เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วหวังว่ารางวัลนี้จะอยู่กับเราไปนานๆ ครับ"

The People Awards 2022 รางวัลแห่งปีของสื่อออนไลน์ The People ที่มอบให้กับ "คน" จำนวน 10 คน ผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้นนี้ เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งของ The People ในการนำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์เรื่อง "คน" ที่สร้างแรงบันดาลใจแบบเจาะลึกในทุกแง่มุม จนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคลที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการค้นหาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ เพื่อการเป็นคลังข้อมูลเรื่องคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต่อไป