ปภ. แจ้ง 1-3 เม.ย.นี้ เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ปภ. แจ้ง 1-3 เม.ย.นี้ เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ปภ. แจ้ง 40 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 1-3 เม.ย. 65

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.65 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศฉบับที่ 1 (60/2565) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 1 – 2 เมษายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ สําหรับในช่วงวันที่ 1 - 3 เมษายน 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนล่างและปลายแหลมญวน ทําให้ลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน อ่าวไทย และภาคใต้ มีกําลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ดังนี้ 

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 1 - 2 เมษายน 2565
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 1-3 เมษายน 2565

ภาคกลาง ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี)

ภาคใต้ ได้แก่ 

 • ชุมพร (ทุกอําเภอ) 
 • สุราษฎร์ธานี (อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอวิภาวดี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอพนม อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอชัยบุรี อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน) 
 • นครศรีธรรมราช (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอพิปูน อำเภอฉวาง อำเภอลานสกา อำเภอช้างกลาง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอขนอม อำเภอสิชล อำเภอนบพิตํา อำเภอชะอวด อำเภอท่าศาลา อำเภอจุฬาภรณ์)
 • พัทลุง (อำเภอตะโหมด อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม อำเภอเขาชัยสน) สงขลา (อำเภอเมืองสงขลา อำเภอรัตภูมิ อำเภอจะนะ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาหม่อม อำเภอนาทวี)
 • ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์)
 • ยะลา (อำเภอยะหา อำเภอกาบัง อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง อำเภอธารโต อำเภอเบตง)
 • นราธิวาส (อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอจะแนะ) 
 • ระนอง (ทุกอําเภอ)
 • พังงา (อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอคุระบุรี อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง)
 • ภูเก็ต (อำเภอถลาง)
 • กระบี่ (อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภอปลายพระยา)
 • ตรัง (อำเภอเมืองตรัง อำเภอรัษฎา อำเภอนาโยง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว)
 • สตูล (อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้แจ้งจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า จัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัย ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร และจิตอาสา เพื่อแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัยหากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด กรณีทรัพยากรไม่เพียงพอให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือคำเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ปภ. แจ้ง 1-3 เม.ย.นี้ เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก