"ผบ.ทบ." เยือน "สปป. ลาว" ย้ำสัมพันธ์ 71 ปี ร่วมมือพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

"ผบ.ทบ." เยือน "สปป. ลาว" ย้ำสัมพันธ์ 71 ปี ร่วมมือพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ เยือน สปป. ลาว ตอกย้ำมิตรภาพ "กองทัพบกไทย -กองทัพประชาชนลาว" ที่มีมาอย่างยาวนาน 71 ปี พร้อมถกความร่วมมือชายแดนและการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

29 มีนาคม 2565 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565 ภายใต้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทั้งสองประเทศ 

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังกระทรวงป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก จันสะหมอน จันยะลาด รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหารือด้านความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ สปป.ลาว

โดย ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงมิตรภาพระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพประชาชนลาว ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 71 ปี โดยเฉพาะการเยือนระหว่างผู้นำทางทหารของทั้งสองประเทศและยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมใดๆอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

"ผบ.ทบ." เยือน "สปป. ลาว" ย้ำสัมพันธ์ 71 ปี ร่วมมือพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

อีกทั้งได้ชื่นชมการบริหารจัดการโควิด-19 ของ สปป.ลาว ที่มีความรวดเร็ว ทั้งการจัดหาวัคซีนและความเข้มงวดในมาตรการ ในขณะที่พลเอก จันสะหมอนฯ ระบุว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นร่วมกันดูแลชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยพร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาทั้งทางบกและทางน้ำ รวมถึงการจัดกิจกรรมเช่น การกีฬา การแพทย์ทหาร การฝึกบรรเทาภัยเพื่อให้พร้อมรับภัยพิบัติต่างๆ 

การเยือนในครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้เข้าหารือข้อราชการกับพลตรี คำเลียง อุทะไกสอน หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และ พลจัตวา พันแสง บุนพัน รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารบก) โดยได้แสดงความชื่นชม สปป.ลาวที่กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อสิงหาคม 2564

ส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากในห้วงที่ผ่านมาและยังได้เสนอให้มีการฝึกร่วม/ผสม ของหน่วยรบพิเศษในลักษณะการฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยทหารขนาดเล็กและการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในด้านอื่นๆรวมทั้งความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนผ่านคณะทำงานและชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย - สปป.ลาว ในการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ

"ผบ.ทบ." เยือน "สปป. ลาว" ย้ำสัมพันธ์ 71 ปี ร่วมมือพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

ควบคู่กับความร่วมมือในโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดน ไทย-สปป.ลาว ตลอดจนเสริมสร้างการค้าชายแดนระหว่างกัน นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคระบาดบริเวณแนวชายแดนในอนาคต

หลังการหารือผู้บัญชาการทหารบกได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของ สปป.ลาว อาทิ อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม สักการะพระธาตุหลวง การเดินทางเยือน สปป.ลาว ในครั้งนี้นำมาซึ่งมิตรภาพอันอบอุ่นและการสานต่อความร่วมมือทางทหารส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน