ชป. สั่งเฝ้าระวังน้ำหลากพื้นที่ 8 จว.ภาคใต้ ช่วง 2-4 เม.ย.65 นี้

ชป. สั่งเฝ้าระวังน้ำหลากพื้นที่ 8 จว.ภาคใต้ ช่วง 2-4 เม.ย.65 นี้

กรมชลประทาน สั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ 8 จว.ภาคใต้ ช่วง 2-4 เม.ย.65 นี้ พร้อมเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที

จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนใต้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง และประเทศมาเลเซีย ในช่วงวันที่ 1 - 2 เมษายน 2565 ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 7/2565 ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 2 – 4 เมษายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

กรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง รวมทั้งพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในการระบายน้ำในลำน้ำหรือแม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้น – ลงของระดับน้ำทะเล พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รวมไปถึงระบบสื่อสารสำรอง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที