สรุปเหตุ "พายุฤดูร้อน" ถล่ม 15 จว. บ้านเรือนเสียหาย 745 หลัง

สรุปเหตุ "พายุฤดูร้อน" ถล่ม 15 จว. บ้านเรือนเสียหาย 745 หลัง

ปภ. รายงานสรุปเหตุ "พายุฤดูร้อน" พัดถล่ม 15 จังหวัด บ้านเรือนเสียหาย 745 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์จากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเริ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในลำดับต่อไป ซึ่งทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ในห้วงวันที่ 27 -29 มี.ค. 65 มีสถานการณ์ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก พะเยา กำแพงเพชร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และชัยนาท รวม 27 อำเภอ 51 ตำบล 123 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 745 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น 

สรุปเหตุ "พายุฤดูร้อน" ถล่ม 15 จว. บ้านเรือนเสียหาย 745 หลัง

ภาคเหนือ 4 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 20 ตำบล 52 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 139 หลัง ดังนี้ 

1. เชียงราย เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอพาน รวม 10 ตำบล 26 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 25 หลัง

2. พิษณุโลก เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอนครไทย รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 7 หลัง 

3. พะเยา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูชาง และอำเภอจุน รวม 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 90 หลัง 

4. กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขาณุวรลักษณบุรี  และอำเภอโกสัมพีนคร รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 17 หลัง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด รวม 20 อำเภอ 29 ตำบล 66 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 598 หลัง ดังนี้ 

5. มุกดาหาร เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 5 หลัง 

6. ร้อยเอ็ด เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ รวม 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 136 หลัง 

7. นครราชสีมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช และอำเภอห้วยแถลง รวม 5 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 58 หลัง 

8. ยโสธร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอกุดชุม รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 5 หลัง

9. บุรีรัมย์ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอพลับพลาชัย รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 11 หลัง

สรุปเหตุ "พายุฤดูร้อน" ถล่ม 15 จว. บ้านเรือนเสียหาย 745 หลัง

10. สุรินทร์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบัวเชด อำเภอเขวาสินรินทร์ และอำเภอท่าตูม รวม 5 ตำบล 15 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 195 หลัง 

11. ศรีสะเกษ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพยุห์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน อำเภอ
ยางชุมน้อย อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอไพรบึง รวม 6 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 143 หลัง

12. นครพนม เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 12 หลัง

13. หนองบัวลำภู เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู รวม 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 22 หลัง

14. อำนาจเจริญ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม รวม 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 11 หลัง

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอหันคา รวม 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 8 หลัง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง