เช็ค! มาตรการ "สงกรานต์ 2565 " โคราช หน้า 7 หลัง 7 ห้ามจำหน่าย-ดื่มเหล้าในงาน

เช็ค! มาตรการ "สงกรานต์ 2565 " โคราช หน้า 7 หลัง 7 ห้ามจำหน่าย-ดื่มเหล้าในงาน

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.นครราชสีมา คกก.โรคติดต่อมีมติกำหนดมาตรเทศกาลสงกรานต์ 6-20 เมษายน ช่วงเวลา 7 วัน ก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ “self clean up” งดจำหน่ายหรือบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา แพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,964 ราย ป่วยสะสม 59,290 ราย รักษาอยู่ 25,848 ราย รักษาหาย 33,360 ราย เสียชีวิตสะสม 73 ราย

ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า มติที่ประชุมกำหนดมาตรเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 6-20 เมษายน ช่วงเวลา 7 วัน ก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ “self clean up” ต้องประเมินตนเอง หากมีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยงขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมและต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเดินทางหรือร่วมกิจกรรมภายใน 72 ชั่วโมง ขณะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ส่วนผู้จัดกิจกรรมให้ลงทะเบียนบนระบบ TSC2 และประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษที่มีการแสดงคอนเสิร์ต หรือดนตรี หรืองานอีเวนท์ รวมทั้งงานเทศกาลที่มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในที่ชุมชนต้องขออนุญาตจัดงานเป็นไปตามเขตพื้นที่สถานการณ์ หรือตามที่กำหนด ซึ่งต้องมีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการเด็ดขาด ส่วนภาคประชาชนต้องร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ

ส่วนมาตรการระหว่างจัดกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่ อนุญาตให้จัดตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่นการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการและกำกับห้ามสาดน้ำ ปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม และการจำหน่ายหรือบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน และกำหนดช่องทางเข้า-ออก จุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน 1 ต่อ 4 ตารางเมตร ให้สวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างตลอดเวลาร่วมงาน โดยกำหนดเวลา 06.00 -18.00 น. ส่วนการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีสิ้นสุด 22.00 น.

ทั้งนี้ กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัว การรับประทานอาหารร่วมกัน ฯลฯ ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีหรือโล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ สวมหน้ากากตลอดเวลา งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกัน เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน ส่วนหลังสงกรานต์ 7 วัน ต้องสังเกตอาการตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงอาการป่วยรุนแรงและสัมผัสกับคนจำนวนมาก และขอให้หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ผู้คนแออัดและพิจารณา WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน