นับถอยหลังปลดล็อกขายแอลกอฮอล์ ถึง 3 ทุ่ม เริ่ม 1 เม.ย.

ศบค.ขอนแก่น คลายมาตรการคุม "โควิด-19" ออกประกาศฉบับที่ 67 ให้ร้านที่ผ่านการประเมินขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ขายได้ถึง 3 ทุ่ม

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด-19 สู่การเป็นโรคประจำถิ่น โดยตั้งเป้าปฏิบัติการ 4 เดือน ภายใน 1 กรกฎาคม 2565 นั้น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในเดือนเมษายนของทุกปี มีวันสำคัญทั้งวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และสงกรานต์ จึงทำให้ประชาชนที่เดินทางไปทำงานยังจังหวัดอื่น เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เพื่อเยี่ยมเยือน พบปะ สังสรรค์ญาติพี่น้อง สำหรับในปีนี้ยังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ในอัตราสูง แต่ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จึงมีการพูดคุยถึงถึงมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับรัฐบาล จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 67 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ ให้ประชาชนได้อยู่กับครอบครัว ภายใต้การปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

“ข้อสรุปสำคัญในการประชุมนั้น ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากนั้น ได้ขยายจำนวนให้มีผู้เข้าร่วมได้ 600 คน โดยให้แจ้งกับผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ ในการวางแผนกิจกรรม การตรวจคัดกรอง เพื่อให้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาด สำหนับสถานศึกษาทุกแห่งที่มีนักเรียนอายุ 5 ปีขึ้นไป ได้เปิดการเรียนการสอน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีมาตรการเข้มงวด ควบคุมกิจกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ปิด ที่ต้องได้มามาตรการป้องกันการระบาดที่เข้มงวด แต่ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เนอสเซอรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางจังหวัดยังเป็นห่วงเนื่องจากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูต้องได้รับวัคซีนครบและต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดูแล” นายสมศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ในห้วงของการแพร่ระบาดโควิด 19 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบอีกกลุ่มคือร้านอาหาร ร้านประกอบการ งดจำหน่ายเครื่องดื่ม ในพื้นที่ขอนแก่น ร้านที่ที่ได้รับผ่านการประเมิน สามารถเปิดขายแอลกอฮอร์ได้ไม่เกิน 21.00 น. สำหรับร้านดื่มกินที่ทางจังหวัดได้ผ่อนคลายมาตการให้สามารถ จำหน่ายแอลกอฮอร์ได้นั้น สามารถจำน่ายได้ในวันที่ 1 เมษายน 2565 นี้ หากร้านค้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน