“โฆษกอว.”จัดอบรมนักศึกษาปั้นนักสื่อสารรู้ทันข่าวปลอม

“โฆษกอว.”จัดอบรมนักศึกษาปั้นนักสื่อสารรู้ทันข่าวปลอม

“โฆษกอว.”จัดอบรมนักศึกษาปั้นนักสื่อสารรู้ทันข่าวปลอม พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี สร้างอาชีพในอนาคต

ที่พิพิธภัณฑ์พระราม 9 จ.ปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)จัดกิจกรรม โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่น3 ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. -1 เม.ย.  ตามนโยบาย ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวง อว. ซึ่งมีผู้นำนักศึกษาจากมาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 100  คน เข้าร่วม โดย นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงอว. เป็นประธานเปิดโครงการ

นายดวงฤทธิ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงอว.ตระหนักและให้ความสำคัญกับพลังการสร้างสรรค์ของเยาวชนในทุกมิติ โดยกิจกรรมโฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย นั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เราสามารถค้นหานักสื่อสารรุ่นใหม่ ในบทบาทโฆษกกระทรวง อว. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรุ่นที่ 3 นี้ กระทรวงอว.มีความประสงค์ที่อยากจะให้น้องๆนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการสื่อสารได้ร่วมทำงานกับทีมโฆษกกระทรวง เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคม
 

ทั้งนี้กระทรวงอว.ไม่ใช่ทำงานแค่ด้านอุดมศึกษาอย่างเดียว แต่เรายังมีเครื่องมือสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรรม และองค์ความรู้ ที่ประชาชนสามารถหยิบนำมาใช้ในการทำมาหากินสร้างเงิน สร้างอาชีพได้ จึงอยากให้สังคมเข้าใจว่าหน่วยงานภาครัฐตั้งขึ้นมาไม่ใช่เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ อย่างที่ทุกคนเข้าใจกัน แต่ตั้งขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชน สนับสนุนให้มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
 

“ตรงนี้เราจึงอยากให้น้องๆนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้มาเรียนรู้เสริมความสามารถในการเป็นโฆษกที่ดี การเป็นนักสื่อสารที่ดี รู้เท่าทันข่าวปลอม และมีกระบวนการทำงานร่วมกับทีมโฆษกของกระทรวง เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับประชาชนและสังคม อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคมนี้ กระทรวงอว.เตรียมจัดกิจกรรมโฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่น4  จึงอยากเชิญชวนน้องๆนักศึกษามาเข้ามาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นโฆษกมืออาชีพต่อไป”