แผ่นดินไหวบนบก ประเทศลาว ขนาด 3.2 ความลึก 1 กม. ไม่มีผลกระทบไทย

แผ่นดินไหวบนบก ประเทศลาว ขนาด 3.2 ความลึก 1 กม. ไม่มีผลกระทบไทย

แผ่นดินไหว บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 16 กิโลเมตร ขนาด 3.2 ความลึก 1 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเวลา16.29 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 1 กิโลเมตร บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 16 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะได้รายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป

แผ่นดินไหวบนบก ประเทศลาว ขนาด 3.2 ความลึก 1 กม. ไม่มีผลกระทบไทย