"ราคาทองวันนี้" (28 มี.ค.) ปิดตลาดร่วง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณขาย 31,350 บาท

"ราคาทองวันนี้" (28 มี.ค.) ปิดตลาดร่วง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณขาย 31,350 บาท

"ราคาทองวันนี้" (28 มี.ค.) ปรับลง 5 ครั้ง จบวันลด 200 บาท ราคาทองคำแท่ง ขายออก 30,850 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 31,350 บาท

"ราคาทองวันนี้" ประจำวันที่ 28 มี.ค.65 เปลี่ยนแปลงล่าสุด ครั้งที่ 5 ณ เวลา 15:40 น. ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 30,750.00 ขายออกบาทละ 30,850.00
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 30,198.72 ขายออกบาทละ 31,350.00

ทั้งนี้ "ราคาทองวันนี้" รวมปรับลด 200 บาท เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายวันที่ 25 มี.ค. 65

"ราคาทองวันนี้" (28 มี.ค.) ปิดตลาดร่วง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณขาย 31,350 บาท

 

ประกาศ ครั้งที่ 1

ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 31,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,395.80 บาท
ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,950.00 บาท

ประกาศ ครั้งที่ 2

ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 31,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,350.32 บาท
ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,900.00 บาท

ประกาศ ครั้งที่ 3

ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 31,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,289.68 บาท
ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 30,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,850.00 บาท
 

ประกาศ ครั้งที่ 4

ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 31,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,244.20 บาท
ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 30,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,800.00 บาท

ประกาศ ครั้งที่ 5

ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 31,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,198.72 บาท
ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 30,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,750.00 บาท

"ราคาทองวันนี้" (28 มี.ค.) ปิดตลาดร่วง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณขาย 31,350 บาท