เชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เชียงใหม่ มั่นใจได้รับการพิจารณาเป็นพื้นที่สีฟ้าทั้ง 25 อำเภอทันเทศกาลสงกรานต์ หวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้ ขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่เร่งฉีดวัคซีนเข็ม3 เตรียมรับลูกหลานกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 65 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างหนัก ประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้หมุนเวียนจากการท่องเที่ยว ซึ่งก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันโรค ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องทำการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและผู้เข้าใช้บริการร่วมทั้งพนักงานทั้งหมดต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ซึ่งจะส่งผลถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยเชื่อว่าการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพิจารณาให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่สีฟ้า จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีรายได้หมุนเวียนเข้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมแผนดำเนินการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโตวิด-19 ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ ถกแขนเสื้อเตื้อที่ 3 เตรียมฮับลูกหลาน ปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยขอความร่วมมือกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมรับลูกหลานที่จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ตรวจ ATK ก่อนออกเดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว

ด้านแพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปรับเกณฑ์การเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการรวมถึงนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 3 เข็มขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะทำการตรวจสอบติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ หากพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด และเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยเร็วเพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้างและลดอัตราความรุนแรงของโรค งดการสังสรรค์และรวมกลุ่มก่อนออกเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งสังเกตอาการตนเองหากมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ให้แยกตัวจากผู้อื่นและตรวจ ATK ทันที