หอการค้าตาก ชี้ การสู้รบชายแดนกระทบการค้าชายแดน

หอการค้าตาก ชี้ การสู้รบชายแดนกระทบการค้าชายแดน

ประธานหอการค้า จ.ตาก ชี้ เหตุการณ์ไม่สงบในพม่าส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน และทุกฝ่าย รถหน้าด่านพรมแดนไม่คึกคัก

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมากับฝ่ายเมียนมา ชายแดนไทย-เมียนมาด้าน อ.แม่สอด จังหวัดตาก หลังจากที่คณะสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงในพื้นที่อำเภอกอกาเลก จังหวัดเมียวดี ได้ประกาศไม่ให้รถยนต์ทุกชนิดวิ่งบนเส้นทางสายกอกาเลก กับ จังหวัดเมียวดี ด้านตรงข้าม อ.แม่สอด ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าขายชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณด่านพรมแดนไทย-เมียนมา 2 (แม่สอด-เมียวดี) บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด ทำให้บรรยากาศการขนส่งสินค้าไม่คึกคักเท่าที่ควร จากเดิมจะมีรถยนต์จำนวนมากในลานขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับเมียนมา แต่ขณะนี้ซบเซาลงเนื่องจากพ่อค้าได้ชะลอการส่งสินค้าลง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินโดยเฉพาะสินค้า ขณะที่ส่วนที่ข้ามไปจังหวัดเมียวดี ก็ต้องนำสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าที่ จ.เมียวดี

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย ไม่ว่า จะเป็นฝ่ายไทย และฝ่ายเมียนมา โดยเฉพาะผลกระทบต่อการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ทำให้พ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจต้องชะลอการส่งสินค้า เพื่อความปลอดภัยของสินค้าด้วย แต่เชื่อว่า น่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้นมากกว่า