สรุปเหตุ "พายุฤดูร้อน" ถล่ม 8 จว. เดือดร้อนกว่า 178 ครัวเรือน

สรุปเหตุ "พายุฤดูร้อน" ถล่ม 8 จว. เดือดร้อนกว่า 178 ครัวเรือน

ปภ.สรุปรายงานเหตุ พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 8 จังหวัด ประชาชนเดือดร้อนกว่า 178 ครัวเรือน ประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2565 ส่งผลให้เกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และชัยนาท รวม 12 อำเภอ 19 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 178 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น 

ภาคเหนือ

รวม 3 จังหวัด 3 อำเภอ 7 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 103 หลัง ดังนี้ 

  • เพชรบูรณ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รวม 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 60 หลัง
  • กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 3 หลัง
  • นครสวรรค์ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 40 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวม 4 จังหวัด 6 อำเภอ 9 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 63 หลัง ดังนี้ 

  • ร้อยเอ็ด เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 10 หลัง
  • อุดรธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภุมวาปี อำเภอศรีธาตุ รวม 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 6 หลัง
  • กาฬสินธุ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสามชัย รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 47 หลัง
  • ขอนแก่น เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอหนองเรือ รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน 

ภาคกลาง

1 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอหันคา และอำเภอมโนรมย์ รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 12 หลัง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง