แม่ฮ่องสอน ยังลักลอบจุดไฟป่าถึง 71 จุด ส่งผลให้ค่า PM2.5 สูง

แม่ฮ่องสอน ยังลักลอบจุดไฟป่าถึง 71 จุด ส่งผลให้ค่า PM2.5 สูง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังลักลอบจุดไฟป่าถึง 71 จุด ส่งผลให้ค่า PM2.5 สูงถึง 94 มคก./ลบ.ม. ขณะทีทจุดเกิดไฟป่าหลายแห่งไม่สามารถควบคุมได้ เหตุพื้นที่เขาสูง คาดว่าผลกระทบจากหมอกควันเกิดต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ค่า PM2.5 สูงสุดที่ จ.แม่ฮ่องสอน วัดได้ 94 มคก.ต่อลบ.ม.จุด Hotspot เกิดขึ้นรวมจำนวน 103 จุด โดยจังหวัดเชียงใหม่ 23 จุด จังหวัดเชียงราย 0 จุด ลำพูน 9 จุด และจังหวัดเแม่ฮ่องสอน 71 จุด

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทาง ศูนย์ ฯ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เข้าเวรเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ชุมชน ในทุกชุมชน รวมไปถึงการลาดตระเวนตรวจสอบไฟป่าบริเวณชุมชน เพื่อตรวจตราเหตุไฟป่า และความปลอดภัยของราษฎร ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ต.ผาบ่อง ได้ทำดับไฟป่าในเขตพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน สามารถควบคุมไฟได้เพียงบางส่วน เนื่องจากพื้นที่สูงชัน และเวลาปฏิบัติงานยามวิกาล มีความเสี่ยงสูง

 

แม่ฮ่องสอน ยังลักลอบจุดไฟป่าถึง 71 จุด ส่งผลให้ค่า PM2.5 สูง

นายไพโรจน์ อินทมาตร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้ตรวจพบจุดความร้อน จำนวน 6 จุด ในพื้นที่ ตำบลห้วยโป่ง , ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง ซึ่งสามารถควบคุมไฟป่าได้บางส่วน เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นเทือกเขาสูง นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ได้นำกำลังเข้าร่วมกับชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าบ้านหัวน้ำแม่สะกึด ม.10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง ประกอบด้วย จนท.น้ำตก อช.แม่สุรินทร์ ชุดปฏิบัติการไฟป่า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และชุมชนบ้านหัวน้ำแม่สะกึด  เข้าตรวจสอบและควบคุมไฟป่า 2 ช่วง เวลากลางคืน 21.00-23.30น.และช่วงช้าวันนี้เวลา 08.00-11.00น. ความเสียหายประมาณ 15 ไร่ ชนิดป่าเบญจพรรณ ผสมเต็งรัง โดยในพื้นที่บางส่วนภูเขาสูงชัน ไฟยังไม่ดับลงทั้งหมด ได้ทำแนวกันไฟรอบบริเวณ และเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าจุดดังกล่าวต่อไปแล้ว

แม่ฮ่องสอน ยังลักลอบจุดไฟป่าถึง 71 จุด ส่งผลให้ค่า PM2.5 สูง