GISTDA พบจุดความร้อน 298 จุด “แม่ฮ่องสอน” ครองแชมป์สูงสุด

GISTDA พบจุดความร้อน 298 จุด “แม่ฮ่องสอน” ครองแชมป์สูงสุด

GISTDA เผยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 298 จุด “แม่ฮ่องสอน” ครองแชมป์สูงสุด ส่วนยอดสะสม 3 เดือนแรก ปี 2565 พบภาคอีสาน มีจุดความร้อนทะลุ 11,771 จุด

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.65 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 298 จุด

 • พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 114 จุด
 • พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 88 จุด
 • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 59 จุด
 • พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 25 จุด
 • พื้นที่เขตสปก. 10 จุด
 • พื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด

ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ

 1. แม่ฮ่องสอน 71 จุด
 2. เชียงใหม่ 23 จุด
 3. พิจิตร 18 จุด

จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนเริ่มกลับมากระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคเหนือ ซึ่งวานนี้พบ 124 และ 118 จุด ตามลำดับ

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2565 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 11,771 จุด ตามด้วยภาคเหนือ 10,990 จุด และภาคกลาง 6,410 จุด ตามลำดับ

GISTDA พบจุดความร้อน 298 จุด “แม่ฮ่องสอน” ครองแชมป์สูงสุด

ส่วนเช้านี้เวลา 10.00 น. หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับปานกลาง นำโดยจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และ เชียงราย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน คือ

 1. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 2,311 จุด
 2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 845 จุด
 3. เป็นประเทศไทย จำนวน 298 จุด

ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ

GISTDA พบจุดความร้อน 298 จุด “แม่ฮ่องสอน” ครองแชมป์สูงสุด

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (คลิก)