​รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.รัชดาภิเษก ขาเข้า 1-30 เม.ย. ตลอด 24 ชม.

​รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.รัชดาภิเษก ขาเข้า 1-30 เม.ย. ตลอด 24 ชม.

​รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.รัชดาภิเษก ขาเข้า ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เพื่อดำเนินการปรับปรุงทางเดินเท้า ระหว่างวันที่ 1 (ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 30 เม.ย 65 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก ระยะทาง 50 เมตร เพื่อดำเนินการปรับปรุงทางเดินเท้า ระหว่างวันที่ 1 (ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรลดลงจาก 4 ช่องจราจร เหลือเพียง 3 ช่องจราจร 

 

​รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.รัชดาภิเษก ขาเข้า 1-30 เม.ย. ตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com