นนท์พร้อม เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 - เข็ม 4 ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

นนท์พร้อม เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 - เข็ม 4 ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

"นนท์พร้อม" เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 3 - เข็ม 4 ที่ศูนย์กีฬากำธนฯ วันที่ 30 มี.ค. 65 นี้ อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย ส่วน "นนท์ kids" เปิด Walk in ฉีดไฟเซอร์ฝาส้ม เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เช็คเลยเงื่อนไข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เผย "นนท์พร้อม" เปิดวอล์คอิน (Walk In) ฉีดวัคซีน โควิด-19 ชนิดวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 3 และ เข็ม 4 เฉพาะคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย จำนวน 2,000 คน

 

 

 

 

"นนท์พร้อม" เปิดวอล์คอิน (Walk In) ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 3 และ เข็ม 4 เฉพาะคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย ฉีดที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ (บางกรวย) วันที่ 30 มีนาคม 2565 (จำนวน 2,000 คน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เงื่อนไข ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 3

 

  1. ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) หรือ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันฉีดวัคซีน
  2. ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันฉีดวัคซีน

 

 

เงื่อนไข ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 4

 

  • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนฉีดวัคซีน

 

ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 30 มีนาคม 2565 จำนวน 2,000 คน เวลา 9.00 - 13.00 น.

 

หมายเหตุ : ผู้สูงอายุ กรุณาเตรียมรถเข็นของตนเองมาด้วย จะทำให้ได้รับบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

นนท์พร้อม เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 - เข็ม 4 ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

 

ขณะที่ "นนท์ kids" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาส้ม เข็ม 1 สำหรับเด็กเล็ก อายุ 5-11 ปี ที่ศึกษาหรือพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี และไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน

 

สถานที่ฉีด Westgate Hall เซ็นทรัลเวสเกต โดยจะฉีดวันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 10.00 - 14.00 น. จำนวน 1,000 คน (สำหรับ เข็ม 2 ทุกท่านจะได้รับใบนัดหมายต่อไป)

 

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนชนิดใด เป็นความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด

 

นนท์พร้อม เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 - เข็ม 4 ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย