กทม.ชง คกก.โรคติดต่อฯ 28 มี.ค. เคาะแผนจัดงานสงกรานต์ 65

กทม.ชง คกก.โรคติดต่อฯ 28 มี.ค. เคาะแผนจัดงานสงกรานต์ 65

กทม.ชง คกก.โรคติดต่อฯ 28 มี.ค. เคาะแผนจัดงานสงกรานต์ 65 ลุ้นไฟเขียวสาดน้ำถนนข้าวสารได้หรือไม่ หลังสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ เสนอมาตรการผ่อนปรน

จากกรณีสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการถนนคนเดิน ตามแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ต่างๆ อาทิเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ยื่นเรื่องถึงศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 (ศบค.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ขอให้ทบทวนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยผ่อนปรนให้พื้นที่ถนนคนเดิน สามารถจัดกิจกรรมเล่นน้ำได้เหมือนเทศกาลสงกรานต์ที่เคยกระทำกันมา 

วันที่ 24 มี.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกทม. กล่าวถึงกรณีนี้ว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) จะเสนอเรื่องรายละเอียดที่ถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 28 มี.ค.นี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติอย่างไร กทม.จะยึดตามมาตรการนั้น จากนั้นในวันที่ 29 มี.ค.จะสั่งการผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการตามมาตรการของที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

นายขจิต กล่าวว่า สำหรับการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กทม. ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 เม.ย. 65 ณลานสแควร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญทางประเพณีให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

"ในปีนี้จะไม่ให้มีการเล่นสาดน้ำในบริเวณพื้นที่จัดงาน และจะมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทั้งก่อนจัดงานและภายในงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน เจ้าหน้าที่ ผู้จัดงาน ผู้ค้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด"นายขจิต กล่าว