เช็กเลย จ่ายเงิน "ค่าชะลอขายข้าว" ให้ชาวนา เอาไปใช้จ่ายในครัวเรือน

ตรวจสอบการจ่ายเงินของ ธ.ก.ส. "ค่าชะลอขายข้าว" ให้ชาวนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ตรวจสอบการจ่ายเงิน "ค่าชะลอขายข้าว" ให้ชาวนา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มี.ค. 65 ที่ตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จ.พิษณุโลก นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเงินค่าฝากเก็บข้าวและเงินค่ารักษาคุณภาพข้าวเปลือกให้กับสมาชิก

โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/2565 และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/2565 ระหว่าง นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด กับ นายสะท้าน วรรณา ผอ.สนง.ธกส.จ.พิษณุโลก รวมทั้งมอบร่วมมอบเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกฯ และกิจกรรมส่งเสริมซุปเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีฯ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในการรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ โดยเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉาง มิให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยจะมี ธกส.ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเมื่อราคาข้าวเปลือกที่เก็บรักษาไว้มีราคาสูงขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถไถ่ถอนนำไปจำหน่ายได้ ซึ่งสมาชิกจะได้รับส่วนต่างของราคาที่สูงขึ้นส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้นไปด้วย

เช็กเลย จ่ายเงิน "ค่าชะลอขายข้าว" ให้ชาวนา เอาไปใช้จ่ายในครัวเรือน

นางปิยาพัชร สุจรรยา ผจก สกก.พรหมพิราม จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ โดยเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก และช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่เกษตรกรระหว่างรอการขายผลผลิต และต้องการให้สมาชิกของสหกรณ์ได้เกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับโครงการ วันนี้มีสมาชิกมารับเงินจำนวน 66 ราย น้ำหนักข้าวสด 992,061 กิโลกรัม ยุบตัวเป็นข้าวแห้ง 135,361 กิโลกรัม ข้าวแห้งคงเหลือ 856,700 กิโลกรัม โดยสหกรณ์ฯ ได้ขอเบิกเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกตันละ 500 บาท คืนให้แก่สมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 428,350 บาท

นายสะท้าน วรรณา ผอ.สนง.ธกส.จ.พิษณุโลก กล่าวว่า โครงการชะลอการขายข้าวเปลือก เนื่องจากว่า พฤติกรรมเกษตรกรที่ปลูกค้า เดี๋ยวนี้ไม่มียุ้งฉาง ในการเก็บข้าว ผลผลิตที่ออกมาก็พร้อมกัน ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของราคา ทางรัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้พี่น้องเกษตรกรสามารถข้าวที่ยังไม่ต้องการขายก็ให้นำมาฝากกับสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะที่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม โดยกำหนดไว้ว่าเมื่อนำมาฝากไว้ ก็จะได้ค่าฝาก อีกด้วย

ซึ่งในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้เงินค่าฝากข้าว จำนวนกว่า 66 ราย ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจของ ธกส. พรหมพิราม ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งขอเน้นย้ำพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าว ซึ่งหากลงมือในการปลูกข้าว สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าว สิ่งนี้จะต้องทำ และละเลยไม่ได้ แม้กระทั่งปลูกพืชอะไรก็ต้องไปขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อรัฐจะได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป