เช็ค! รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ชั้นประโยค 9 ปี 65 พระ 36 รูป สามเณร 16 รูป

เช็ค! รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ชั้นประโยค 9 ปี 65 พระ 36 รูป สามเณร 16 รูป

เปิดรายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ชั้นประโยค 9 ปี 2565 รวม 52 รูป พระ 36 รูป สามเณร 16 รูป เผยสอบป.ธ.1-9 กว่า 1.8 หมื่นรูป สอบได้ 2,904 รูป

กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.1-9 (เปรียญ 1-9) ได้ ในสนามหลวง พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 27,228 รูป ขาดสอบ 8,971 รูป ขาดสิทธิ์ 38 รูป คงสอบ 18,219 รูป สอบได้ 2,904 รูป คิดเป็น 15.94%

ทั้งนี้ ในชั้นประโยค ป.ธ.9 (เปรียญ 9) ได้ รวม 52 รูป พระ 36 รูป สามเณร 16 รูป จากจำนวนที่ส่งสอบ 389 รูป ขาดสอบ 89 รูป คงสอบ 300 รูป ดังนี้

เช็ค! รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ชั้นประโยค 9 ปี 65 พระ 36 รูป สามเณร 16 รูป

เช็ค! รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ชั้นประโยค 9 ปี 65 พระ 36 รูป สามเณร 16 รูป

เช็ค! รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ชั้นประโยค 9 ปี 65 พระ 36 รูป สามเณร 16 รูป

เช็ค! รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ชั้นประโยค 9 ปี 65 พระ 36 รูป สามเณร 16 รูป