"โควิด-19" ถึงเวลาปรับตัวอยู่กับไวรัสเข้าสู่ภาวะปกติ ปกป้อง 1 กลุ่มสำคัญ

"โควิด-19" ถึงเวลาปรับตัวอยู่กับไวรัสเข้าสู่ภาวะปกติ ปกป้อง 1 กลุ่มสำคัญ

"สถานการณ์โควิด-19" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ หมอยง โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" ถึงเวลาปรับตัวอยู่กับไวรัส การดำเนินชีวิตต้องเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และเน้นปกป้อง 1 กลุ่มสำคัญ

"สถานการณ์โควิด-19" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ หมอยง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" ในช่วงระยะเวลามากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ล่าสุดถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับตัวให้อยู่กับไวรัสให้ได้ และควบคุมให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจโควิดแบบ RT-PCR ส่องราคาใหม่ล่าสุด แบบด่วน-ไม่ด่วน ถูกสุดหลักร้อย

- "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" จำเป็นแค่ไหน ฉีดพร้อม "วัคซีนโควิด-19" ได้หรือไม่

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 25,164 ราย ตาย 80 ราย ATK อีก 26,812 ราย

 

"หมอยง" ได้พูดถึง "สถานการณ์โควิด-19" ล่าสุดโดยระบุว่า โควิด-19 สถานการณ์กาลเวลาเปลี่ยน กลยุทธ์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน ในช่วงระยะเวลามากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของโควิด-19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ความรุนแรงลดลง แต่เดิมกลยุทธ์ต้องการไม่ให้มีโรคโควิดหรือป้องกันการติดเชื้อแบบเด็ดขาด มีการปิดเมืองลดการเดินทางทำงานที่บ้าน และมาตรการต่างๆออกมามากมาย

 

ในปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่า ไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปได้ โรคสามารถติดต่อได้ง่าย จึงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ส่วนน้อยที่เป็นรุนแรงถึงเสียชีวิต ถ้านับจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่รวมการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR และการตรวจ ATK แล้ว มีผู้เสียชีวิตประมาณหนึ่ง ถึง สอง ในพันของผู้ติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน หรือไม่มีภูมิต้านทานนั้นเอง

 

นับจากนี้ ถ้าประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทาน จากการติดเชื้อมาก่อน หรือได้รับวัคซีนมีภูมิต้านทานเกิดขึ้น การติดเชื้อส่วนใหญ่ ก็จะมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ

 

การดำเนินชีวิต จะต้องต้องปรับตัวให้อยู่กับไวรัส ในสภาวะที่สมดุลย์ อยู่ด้วยกัน และให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด แม้จะยังมีผู้ป่วยอยู่ จะต้องปกป้อง กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ในที่สุด

 

 

ไวรัสนี้จะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล เช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ฤดูร้อน โรคนี้จะลดน้อยลง และจะไปเพิ่มขึ้นในฤดูฝน เดือนมิถุนายนในช่วงนักเรียนเปิดเทอม ถึงเดือนกันยายน และจะลดลงในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม และจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่จะไม่มาก ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งจะเป็นวัฏจักรต่อไป แบบโรคทางเดินหายใจที่พบมาโดยตลอด

 

เด็กนักเรียนจะต้องไปโรงเรียน ปีการศึกษาที่จะมาถึงนี้ เด็กทุกคนต้องไปโรงเรียน การปฏิบัติของโรงเรียนและนักเรียน ก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ มีมาตรการ ดูแลลดการระบาดให้น้อยที่สุด

 

การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้มาจากต่างประเทศ ในเมื่อโรคนี้มีทั่วโลก การเดินทางท่องเที่ยว จะผ่อนปรนมากขึ้น ลดการตรวจเชื้อ PCR ผ่อนปรน เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติ

 

ชีวิตประจำวันก็จะมีการผ่อนปรนมากขึ้น ทั้งทางธุรกิจ สังคมก็จะเดินได้ด้วยดี เข้าสู่ภาวะปกติ โดยเร็ว

 

สถานการณ์ขณะนี้ประชาชนทั่วไป ต้องยอมรับความจริง ถ้าเราช่วยกันปกป้องกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และให้ทุกชีวิตกลับดำเนินเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ทุกชีวิตได้เดินหน้าต่อไป

 

CR เฟซบุ๊ก : หมอยง