ผบ.ทบ. ต้อนรับ ผบ.กองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก สานสัมพันธ์งานมั่นคง

ผบ.ทบ. ต้อนรับ ผบ.กองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก สานสัมพันธ์งานมั่นคง

ผบ.ทบ. ต้อนรับ ผบ.กองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก สานสัมพันธ์งานมั่นคง ดำรงการฝึกแลกเปลี่ยน พร้อมขยายกรอบความร่วมมือหลักสูตรทางทหาร  และร่วมพิธีปิด การฝึก “Hanuman Guardian 2022”

23  มีนาคม 2565 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลเอก ชาร์ลส์ เอ ฟลินน์ (Gen. Charles A. Flynn) ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC) และคณะ ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

ผบ.ทบ. ต้อนรับ ผบ.กองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก สานสัมพันธ์งานมั่นคง

และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารบก โดยกองทัพบกได้จัดทหารกองเกียรติยศให้การต้อนรับ จากนั้นผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ ยุทโธปกรณ์ และวิวัฒนาการด้านต่างๆของกองทัพบกไทย ก่อนเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในความร่วมมือด้านความมั่นคง ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

ผบ.ทบ. ต้อนรับ ผบ.กองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก สานสัมพันธ์งานมั่นคง

การพบปะในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวขอบคุณและยินดีที่ พลเอก ชาร์ลส์ เอ ฟลินน์ ตอบรับคำเชิญและเดินทางมาเยือนกองทัพบกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เคยหารือกันผ่านระบบออนไลน์เมื่อ ก.ค. 64 พร้อมกับกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐฯ ที่มีมายาวนานกว่า 200 ปี โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผบ.ทบ. ต้อนรับ ผบ.กองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก สานสัมพันธ์งานมั่นคง

อาทิ การฝึกร่วมผสม Cobra Gold, การฝึกผสม Balance Torch  และ ล่าสุดคือการฝึกผสม “Hanuman Guardian 2022” ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณที่สหรัฐฯให้การสนับสนุน และดูแลกำลังพล ทบ.ไทย ในขณะเข้าร่วมฝึกที่สหรัฐฯ แม้ว่าอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การฝึกได้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางทหาร

ผบ.ทบ. ต้อนรับ ผบ.กองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก สานสัมพันธ์งานมั่นคง

ทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยถึงการพัฒนาและขยายกรอบความร่วมมือในการฝึกแลกเปลี่ยนทางทหารทั้งในระดับหน่วยและการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรทางทหาร Lightning Academy, Air Assault และ Jungle Operation Training

รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาตามโครงการ IMET, หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก และเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ ควบคู่กับการจัดประชุมความร่วมมือด้านการแพทย์ การบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่กำลังพลผ่านการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐฯ อาทิ การพัฒนาไซเบอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

ผบ.ทบ. ต้อนรับ ผบ.กองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก สานสัมพันธ์งานมั่นคง

และในโอกาสนี้ กองทัพบกได้จัดพิธีประดับปีกร่มกิตติมศักดิ์และมอบโล่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง ทบ.ไทย - ทบ.สหรัฐฯ รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ในความร่วมมือของสองประเทศ ที่พร้อมร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลต่อไป 

 

สำหรับการเดินทางเยือนไทยของผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก มีกำหนดเดินทางไปได้เยี่ยมกำลังพลสหรัฐฯและทหารไทย พร้อมกับเข้าร่วมพิธีปิดการฝึก “Hanuman Guardian 2022” ณ พื้นที่ฝึก บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม ที่ จ.ลพบุรี ในวันที่ 24 มี.ค. 65 นี้