ฝนหลวงภาคเหนือเปิด 4 แผน จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย เชียงใหม่ และตาก

ฝนหลวงภาคเหนือเปิด 4 แผน จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย เชียงใหม่ และตาก

ฝนหลวงภาคเหนือเปิด 4 แผน จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย ในพื้นที่ เชียงใหม่ และตาก นำอากาศยานประจำหน่วยพร้อมบินปฏิบัติหน้าที่บรรเทาหมอกควันไฟป่า แก้ไขภัยแล้ง ยับยั้งพายุลูกเห็บ และเต้มน้ำต้นทุนในเขื่อน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 4 แผน  1.เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า เพื่อลดความรุนแรงต่อการเกิดไฟป่า 2.แก้ไขปัญหาภัยแล้งบรรเทาความรุนแรงของภาวะภัยแล้ง พื้นที่เกษตรขาดน้ำ 3.แผนการยังยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ พายุฤดูร้อน และ 4. แผนการเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ 

 

 

ฝนหลวงภาคเหนือเปิด 4 แผน จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย เชียงใหม่ และตาก

 

ทั้งนี้ได้ดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกันตามสภาพอากาศและตามความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก โดยเปิดหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่จังหวัดตาก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศยานประจำหน่วย 3 ชุด ชุดแรก เป็นเครื่องบิน CASA 2ลำ ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวง , อัลฟ่าเจ็ท 1 ลำ ใช้ในการปฏิบัติการยับยั้งพายุฤดูร้อนและสลายลูกเห็บ และ เฮลิคอปเตอร์ 1 ลำใช้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วยการช่วยขนน้ำดับไฟป่า ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ดูแลพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีอากาศยานประจำหน่วย 1 ชุด  ได้แก่เครื่องบิน CARAVAN จำนวน 3 ลำ 

 

ฝนหลวงภาคเหนือเปิด 4 แผน จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย เชียงใหม่ และตาก

สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ พื้นที่ทางการเกษตรยังไม่มีความต้องการฝน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยว โดยทางตอนใต้ของจังหวัดอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวหอมหัวใหญ่ ขณะที่บางจุดลำไย และมะม่วงอยู่ระหว่างการออกดอกติดช่อ จากการประสานคาดว่าจะใช้น้ำในช่วงกลางเดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป ส่วนทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวหอมแดงและกระเทียม จึงยังไม่มีความต้องการฝนเช่นเดียวกัน จึงเน้นปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นหลัก เช่น จ.ตาก จ.สุโขทัย 

 

ฝนหลวงภาคเหนือเปิด 4 แผน จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย เชียงใหม่ และตาก

 

 

ส่วนภารกิจการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากชลประทานเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา และ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อน โดยไม่ให้ส่งผลกระทบถึงพื้นที่เกษตรที่ยังไม่มีความต้องการฝนในช่วงนี้  

ขณะที่ภารกิจยับยั้งการเกิดพายุฤดูร้อนและลูกเห็บ ได้เริ่มปฏิบัติการในเขตภาคเหนือตอนบน โดยได้ปฏิบัติการในพื้นที่จ.พะเยา ,จ.เชียงใหม่, จ.ลำปาง ผลปฏิบัติการทำให้มีฝนเพียงเล็กน้อยไม่เกิดความรุนแรง ฝนตกลงในพื้นที่รับน้ำ และไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่หลังปฏิบัติการ

ส่วนการปฏิบัติการช่วยเหลือภารกิจดับไฟป่า ได้รับการร้องขอจากศูนย์ควบคุมไฟป่ากองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ เขาช่วยทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยการบินทิ้งน้ำจำนวน 5 เที่ยวจำนวน 4,000 ลิตร โดยจะประจำการถึงเดือนพฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจะยุติ