"ราคาน้ำมันวันนี้" 22 มี.ค. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้" 22 มี.ค. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! ปตท. บางจาก เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 22 มีนาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 3 ปั๊มดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมัน ดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (22 มี.ค. 65 เวลา  17:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.08 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" 22 มี.ค. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (22 มี.ค. 65 เวลา  17:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.08 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 46.76 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" 22 มี.ค. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) (22 มี.ค. 65 เวลา  17:00 น.)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.08 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 38.19 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 36.39 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" 22 มี.ค. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! ปตท. บางจาก เชลล์