"ด่านโก-ลก" ซ้อมแผนเปิดรับ นทท.มาเลย์ 1 พ.ค.65 

"ด่านโก-ลก" ซ้อมแผนเปิดรับ นทท.มาเลย์ 1 พ.ค.65 

ซ้อมแผนเปิดด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเรียกประชุม 13 หน่วยงานซักซ้อมความเข้าใจชง ศบค.ชุดใหญ่ เปิดด่าน 1 พ.ค.65

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 มี.ค. 65 ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.นราธิวาส เป็นประธานซ้อมแผนรับนักท่องเที่ยวด่านชายแดนทางบกที่ด่านสุไหงโก-ลก โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13 หน่วย เข้าร่วมประเมินความพร้อมพิจารณาอนุมัติให้เปิดประเทศในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 

นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส เข้าร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมแผนเตรียมเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลกด้วย โดยมีการจำลองสถานการณ์เหมือนจริงทุกขั้นตอน เช่น มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียต้องลงทะเบียนผ่านไทยแลนด์พาส THAILAND PASS  ซึ่งหากมาถึงจะแยก2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกนักท่องเที่ยวไปเช้าเย็นกลับ หรือ ONE DAY TRIP กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มท่องเที่ยว TEST AND GO  ซึ่งจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป โดยกลุ่ม TEST AND GOก็จะมีในส่วนของโรงแรมที่พักซึ่งต้องผ่านมาตรฐานจึงจะเข้าร่วมได้

 

หลังจากซักซ้อมแล้วเสร็จ ได้มีการสรุปขั้นตอนต่างๆที่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข คือ 1. ขยายเวลาในการเปิดปิดด่าน จาก 07.00 ถึง 19.00 น. เป็นเวลา 05.00 ถึง 21.00 น.เพื่อให้เวลาคุ้มค่ากับนักท่องเที่ยว 2.พิจารณาค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK และ RT-PER หรือ SWAB ให้มีราคาที่เหมาะสม และ 3.พิจารณาให้สถานประกอบการโรงแรมหรือห้องอาหารในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก หรือทั้งจังหวัดเข้าร่วมโครงการ SHA EXTRA PLUS ให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว