"คมนาคม" นัด กทม.เคลียร์ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว 31 มี.ค.นี้

"คมนาคม" นัด กทม.เคลียร์ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว 31 มี.ค.นี้

"คมนาคม" นัด กทม.เคลียร์ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว 31 มี.ค.นี้ เผย คม.ส่งหนังสือขอมติสภา กทม.อนุมัติให้ กทม.ว่าจ้าง "เคที" เดินรถ

วันที่ 22 มี.ค.65 รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม(คม.) ได้ส่งหนังสือถึงนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยปลัด กทม.ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) พิจารณา นอกจากนี้กระทรวงคมนาคม ได้เชิญ กทม.เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปโครงการนี้ ในวันที่ 31 มี.ค.2565 โดยทาง กทม.เตรียมรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแล กทม.รับทราบเพื่อขอรับนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ 

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ ข้อมูลที่กระทรวงคมนาคมทำหนังสือขอ กทม. 

1.การขอสำเนาเอกสารการอนุมัติให้ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าพื้นที่ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ที่ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กับกทม. ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของ รฟม.ให้ กทม.ที่ข้อ 2.1 กำหนดไว้ว่า รฟม.อนุญาตให้ กทม.เข้าพื้นที่ติดตั้งงานได้ตามความเหมาะสมแต่ กทม.กลับมอบหมายให้กรุงเทพธนาคม เป็นผู้เข้าพื้นที่แทน

2.ขอสำเนามติสภา กทม.ในการอนุมัติให้ กทม.ว่าจ้างกรุงเทพธนาคมเป็นผู้ติดตั้งงานระบบเดินรถ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2528 รวมถึงการอนุมัติงบประมาณจากสภา กทม. 

3.ขอสำเนามติสภา กทม.ในการอนุมัติให้ กทม.เพื่อว่าจ้างเดินรถดังกล่าว และรายละเอียดขอทราบกรอบระยะเวลา และกรอบวงเงินงบประมาณในการว่าจ้างกรุงเทพธนาคมเดินรถไฟฟ้าว่าเป็นงบประมาณเท่าไหร่ 

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับกรณี สภากทม.นั้น ยังไม่ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการชำระหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว แต่มีเพียงเสนอให้ กทม.ของบอุดหนุนจากรัฐบาล เนื่องจากมีนโยบายให้ชะลอการเก็บค่าโดยสาร ทำให้กทม.ต้องรับภาระหนี้ หรือโอนโครงการคืนให้กับรฟม.เท่านั้น