หน้าแล้ง ผลผลิตน้อย "มะนาว-พริก" ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"มะนาว-พริก" ตลาดทรัพย์สินพลาซ่า สงขลา มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุช่วงหน้าแล้ง ผลผลิตน้อย โดยมะนาว กก.ละ 150 บาท เบอร์ใหญ่ 15-16 ลูก/ กก.ตกราคาลูกละ 10 บาท พริก กก.ละ 250 บาท

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 ที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่า เขตเทศบาลนครสงขลาอ.เมือง จ.สงขลา ที่แผงขายผักในตลาดฯ มีการปรับราคามะนาวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมะนาวแป้นรำไพ ซึ่งเป็นมะนาวเกรดที่ดีทีสุด มีลักษณะเปลือกบาง น้ำดี กลิ่นหอม ขนาดเบอร์ 3 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท เบอร์ใหญ่ 15-16 ลูก ตกราคาลูกละ 10 บาท

ส่วนสาเหตุที่ที่มีการปรับราคาขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง มะนาวออกผลผลิตมาน้อยทำให้ราคาปรับขึ้นเป็นรายวันสำหรับมะนาว ซึ่งจะมีการปรับราคาขึ้นแบบนี้ทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน

ในขณะเดียวกันนอกจากมะนาวแพงแล้ว พริกขี้หนู พริกบ้านหรือพริกเหลืองก็ยังมีการปรับราคาขึ้นเป็น กิโลกรัมละ 250 บาทจากเดิม 150 บาท ส่วนสาเหตุที่พริกแพงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในหลายจังหวัดของภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริกทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรปลูกพริกไม่ได้ผล ได้ผลผลิตพริกน้อยไม่พอขาย พริกส่วนใหญ่ที่สั่งเข้ามามาจากจังหวัดราชบุรีทั้งหมด เนื่องจากในจังหวัดสงขลาไม่มี และอาจจะมีราคาสูงขึ้นไปอีกหากผลผลิตพริกออกมาน้อยรวมทั้งมะนาวด้วยที่มีการปรับราคาเป็นรายวัน ที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลา

นางประภา จินดา แม่ค้าขายผักในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลาเปิดเผยว่ามะนาวกิโลกรัมละ 150 บาท ตกราคาลูกละ 10 บาท เป็นมะนาวที่มาจากภาคกลาง ตอนนี้มะนาวช่วงนี้มันน้อย เพราะไม่ใช่ฤดูของมัน สาเหตุที่มะนาวแพงเนื่องจากผลผลิตมะนาวออกมาน้อยทำให้มะนาวต้องมีการปรับขึ้นราคาตามสถานการณ์ ในส่วนของที่มีการสั่งมะนาวเข้ามาวันละ 60 กิโลกรัมเพื่อให้พอขายในวันหนึ่งๆ

นอกจากมะนาวที่แพงแล้ว ยังมีพริกขี้หนูหรือพริกบ้านรอบสองนี้มากิโลกรัมละ 250 บาทจากเดิม 150 บาทโดยพริกขี้หนูจะขึ้นราคาเรื่อยๆ ส่วนมะนาวมีการปรับราคาขึ้นเป็นรายวันทุกวันช่วงนี้มี 2 อย่างที่แพงอยู่คือพริกกับมะนาว