โควตา "สลากกินแบ่งรัฐบาล" เช็กด่วน งวด 1 เม.ย. และงวด 16 เม.ย. 65

โควตา "สลากกินแบ่งรัฐบาล" เช็กด่วน งวด 1 เม.ย. และงวด 16 เม.ย. 65

อัปเดต โควตา "สลากกินแบ่งรัฐบาล" เช็กงวด 1 เม.ย. และงวด 16 เม.ย. 65 เตือนภัย กลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างจัดหาโควตาสลาก และชักชวนให้ร่วมลงทุน

ล่าสุดวันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอแจ้งเตือนประชาชนทุกท่าน กลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างจัดหาโควตาสลาก และชักชวนให้ร่วมลงทุน โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ หากท่านพบการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center 0 2528 9999

 

โควตา "สลากกินแบ่งรัฐบาล" เช็กด่วน งวด 1 เม.ย. และงวด 16 เม.ย. 65

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ปิดรับการสั่งซื้อสลาก งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 แล้ว
มีผู้ทำรายการได้ทั้งหมด 8,004 ราย รวมจำนวนสลาก 40,020 เล่ม สามารถรับสลากได้ที่ไปรษณีย์ปลายทาง 
ภายใน 3 วันนับถัดจากวันทำรายการ

และจะเปิดให้ทำรายการจองสลากงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2565 ในวันที่ 20 มีนาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น. จำนวน 673,720 เล่ม

- หากจำหน่ายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ไม่หมดจะนำยอดที่เหลือมาจำหน่ายต่อในวันที่ 21 มีนาคม 2565
- ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 20 มีนาคม 2565 จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองได้อีกครั้ง
ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก

 ผู้ที่จะทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ 
ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

 

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายสลาก ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่จำหน่ายสลาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ขณะนี้ สำนักงานฯ ได้จำหน่ายสลากจอง งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2565 ครบตามจำนวน 673,720 เล่มแล้ว
โดยผู้ที่ได้รับสลากจองสามารถไปรับสลากได้ที่ไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป